Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen
  • Fotograf: Dubbeld Samplonius
    Foto: Dubbeld Samplonius
  • Fotograf: Hans Knakkergaard
    Foto: Hans Knakkergaard

Kendetegn

: Topmejsen er en lille fugl (længde 10,5-12 cm) med en karakteristisk top, som næsten altid er tydelig. Hovedet og toppen er sort og hvidt, men de fine tegninger gør, at begge dele somme tider fremstår grålige. Den sorte hagesmæk er dog altid markant, hvis fuglen ses forfra. Oversiden er varmt brun, undersiden er gråligt hvid, og flankerne har en beigebrun farve. Kønnene er ens.
Topmejse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Vestergaard

Variation

: Ingen i Danmark. Variationen i Europa begrænser sig til mindre farveforskelle, som ikke burde vanskeliggøre bestemmelsen.

Forveksling

: Topmejsen er den eneste lille spurvefugl i Europa, som har en tydelig top. Alligevel kan Topmejsen på grund af farve- og adfærdsligheder forveksles med andre mejser. Især Sortmejse kan skabe forvirring, hvis fuglene betragtes nedefra. Idet de to arter ofte findes sammen, er den karakteristiske top hos Topmejsen og de rent hvide kinder og den hvide nakkeplet hos Sortmejsen gode kendetegn at huske på.

Udbredelse

: Topmejsen forekommer i det meste af Europa. På de britiske øer findes den dog kun længst mod nord, og den mangler også i store dele af Sydøsteuropa. I Danmark yngler den kun i Jylland og på Fyn, hvilket illustrerer artens modvilje mod at krydse større spredningsbarrierer (i dette tilfælde bl.a. bælterne).
Topmejse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Topmejsen er standfugl i Danmark og kan ses hele året rundt. Den er ekstremt stedfast og forekommer aldrig på trækstederne sammen med de andre mejser. Derimod slutter den sig gerne til vintergrupper af andre mejser og fuglekonger, og ungfuglene kan finde på at strejfe en smule, men altid i nærheden af territoriet.

Tidsmæssig fordeling

af Topmejse baseret på Naturbasens observationer:
Topmejse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Topmejse - månedlig fordeling

Biologi

: Ynglesæsonen begynder i slutningen af april, og der lægges normalt kun et kuld i Danmark. Topmejsen bygger som andre mejser rede i et hulrum, men denne mejse foretrækker selv at skabe sit redehul ved udgravning af en rådden træ(-stub) eller lignende. Reden formes af mos og lav, og den fores med hår, uld og spindelvæv. Hunnen står for både udformningen af redehullet og selve reden, og hun er også alene om udrugningen af de 4-8 æg. Dog fodrer hannen hende i de 13-16 dage, som udrugningen tager. Efter klækning bliver hunnen siddende på reden, mens hannen fodrer både hende og ungerne i en uges tid. Ungerne tilbringer i alt op til tre uger i reden; i de sidste to uger bringer begge forældre føde til deres afkom. Topmejsen lever især af granfrø, insekter og andre smådyr, og den hamstrer store mængder føde i løbet af efteråret til at overleve hele vinteren i det samme territorium.

Levested

: Lever primært i ældre nåleskov, selvom den i dele af udbredelsesområdet også forekommer i ren løvskov. Er især afhængig af gamle træer, hvori den kan udhugge sine redehuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
C. Harrison & P. Castell (1998): Bird nests, eggs and nestlings. HarperCollins.

M.B. Grell (1998): Fuglenes Danmark. Gads Forlag.

K. Mullarney & L. Svensson (1999): Fugle i felten. L&R Fakta.

H. Meltofte & J. Fjeldså (2002): Fuglene i Danmark. Gyldendals Bogklubber.

De senest indberettede arter i Naturbasen: