Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: Længde 11-12 cm. Lille og kompakt fugl. Svær at kende fra Græshoppesanger; er generelt mindre og har en anelse kortere vinger og hale. Næbbet virker kortere end Græshoppesangers. Brystet er normalt mere stribet med mere tydeligt afsatte striber end hos Græshoppesanger, specielt på brystets nederste del og på brystsiderne. De bedste kendetegn er tegningerne på tertiærer og underhaledækfjer; tertiærernes centre er sorte (brune hos Græshoppesanger) med smalle, tydeligt afsatte lyse rande (hvidlige i spidsen). Bundfarven på underhaledækfjerene er gulbrun eller gulhvid med skarpt afsatte, smalle striber eller små pletter af ensartet bredde (Græshoppesangers striber hér er mere diffust afsatte, de er bredest ved basis og smallere mod spidsen af fjeren; pilespidsformede).

Adfærd som Græshoppesanger: Lever skjult og kryber ofte rundt som en mus på jorden inde i vegetationen.

Sangen ligner Græshoppesangers, men tonelejet er lidt højere, tempoet lidt højere og stroferne generelt kortere; sjældent over 1 minut (ofte 5-10 hos Græshoppesanger).

Stribet Græshoppesanger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Forveksling

: Kan i høj grad forveksles med Græshoppesanger der har mere isolerede mørke pletter på oversiden, ensfarvet eller svagt mørkplettet bryst, højst med langstrakte pletter frem for egentlige striber, især koncentreret til brystets midterdel.

Udbredelse

: Udbredt østover fra Uralbjergene.
Stribet Græshoppesanger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er hidtil kun 6 fund af denne art i Danmark. De fordeler sig således: 2.10.1932: Anholt Fyr, død/fyrfald

2.10.1935: Nr.Lyngvig Fyr, død/fyrfald

2.10.1943: Gedser Fyr, død/fyrfald

7.10.1991: Blåvand Fyr, død/fyrfald

2.10.2004: Christiansø, fanget og ringmærket.

17.10.2008: Grønningen, Esbjerg, fanget og ringmærket.

Det bemærkes at alle fugle er observeret i oktober måned samt, at de fire første observationer var fyrfaldne og døde fugle.

Arten ankommer til ynglepladsen i månedsskiftet maj/juni.

Overvintrer i Sydøstasien.

Tidsmæssig fordeling

af Stribet Græshoppesanger baseret på Naturbasens observationer:
Stribet Græshoppesanger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribet Græshoppesanger - månedlig fordeling

Biologi

: Reden anbringes godt skjult i markvegetationen, tit ind til tæt tue. Den bygges af blade, græsstrå og mos, omhyggeligt foret med fine strå. Kun hunnen bygger.

Æglægning fra juni. Ét kuld. Normalt 5 æg.

Levested

: Ved søbredder, i moser, på oversvømmede lavninger i tajgaen og i åben, sumpet kratskov med tæt markvegetation af græs, urter og lavt buskads.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten v/Mullarney m.fl., L & R 2000.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman m.fl., Gads forlag 1998.

Europas fugles reder, æg og unger v/Harrison, Gads forlag 1977.

De senest indberettede arter i Naturbasen: