Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Hansen
  Foto: Thomas Hansen
 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen
 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen

Kendetegn

: Med en længde på kun 9-10 cm og en vægt på helt ned til 5 g er Rødtoppet Fuglekonge blandt de mindste af Danmarks fuglearter. Undersiden er brunligt hvid, halssiderne gulgrønne (ser til tider meget orange ud), og ryggen er grønlig. Vingerne er sortgrønne med et tydeligt hvidt vingebånd og smalle hvide spidser på tertiærerne. Hovedsiderne er tydeligt stribet med en sort øjenstribe og en hvid øjenbrynsstribe. Både hanner og hunner har desuden et gult issebånd indrammet af sorte kanter (også indrammet fortil, hvilket ikke ses hos Fuglekonge), men kun hos hannen dækker de gule fjer over et lysende orange parti, som ofte ses tydeligt ved bevægelse af issefjerene.
Rødtoppet Fuglekonge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tommy Jensen

Variation

: Ingen i Danmark. På Madeira findes arten Madeira Fuglekonge (Regulus madeirensis), som tidligere ansås for at være en underart af Rødtoppet Fuglekonge. De to arter ligner hinanden, men Madeira Fuglekonge har tydeligere sorte vingetegninger samt en kortere og smallere hvid øjenbrynsstribe.

Forveksling

: Ligner Fuglekonge, som dog ikke har den tydelige hvide øjenbrynsstribe og den sorte øjenstribe. Desuden er Rødtoppet Fuglekonge generelt mere markant farvet på halssiderne, og adskiller sig også fra Fuglekonge på stemmen.

Udbredelse

: I Danmark yngler Rødtoppet Fuglekonge meget spredt, idet hovedbestanden af denne art findes længere mod syd. Her i landet findes arten især i Sønderjylland, og der yngler formodentlig færre end 30 par her i landet. Er udbredt i det meste af Europa.
Rødtoppet Fuglekonge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten overvintrer sjældent i Danmark, men trækker en kort distance mod syd. Derfor ses arten kun i yngletiden samt under trækket, som hovedsageligt foregår i marts-april og september-november. Der ses typisk flest fugle under forårstrækket.

Tidsmæssig fordeling

af Rødtoppet Fuglekonge baseret på Naturbasens observationer:
Rødtoppet Fuglekonge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødtoppet Fuglekonge - månedlig fordeling

Biologi

: Reden er en kompakt kop, som bygges af mos, lav og spindelvæv og fores med fjer. Reden fæstnes tæt til en overhængende gren med spindelvæv, således at grenen i nogen grad blokerer adgang til reden. Bygges af begge køn. Ynglesæsonen begynder i slutningen af april, og der lægges normalt to kuld. Som regel består hvert kuld af 7-11 æg, som udruges af hunnen på 16-17 dage. Ungerne fodres i reden af begge forældre i op til tre uger.

Levested

: Rødtoppet Fuglekonge foretrækker blandskov, og er ikke afhængig af nåletræer for at yngle. Her i landet yngler den ofte i parker og sommerhusområder, hvorimod den længere mod syd yngler i mere tæt skov og bjergområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
C. Harrison & P. Castell (1998): Bird nests, eggs and nestlings. HarperCollins.

M.B. Grell (1998): Fuglenes Danmark. Gads Forlag.

K. Mullarney & L. Svensson (1999): Fugle i felten. L&R Fakta.

H. Meltofte & J. Fjeldså (2002): Fuglene i Danmark. Gyldendals Bogklubber.

De senest indberettede arter i Naturbasen: