Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Yvonne Nielsen
    Foto: Yvonne Nielsen

Kendetegn

: Længde 12-14 cm. Ligner meget lille og stor gråsisken, men er lysere, og de røde farver er erstattet ef mere rosa nuancer. Overgumpen er stor og hvid og er ofte et godt kendetegn. Undergumpen - underhaledækfjerene er helt hvide, uden mindste mørkegrå skaftestriber. Nogle Hvidsisken kan dog have smalle, mørkegrå skaftestriber, men aldrig brede, trekantede sorte pletter som hos typiske Gråsiskener.

Flankestriberne når typisk kun ned midt på kroppen og strækker sig ikke ned til haleroden - som hos Gråsisken.

Hos ungfugle ses ofte et sart og svagt beige/cremegule anstrøg i ansigtet og ned på brystet, imod hvid underside. Ligeledes ses ofte let beige vingebånd hos ungfugle.

Hvidsisken har gerne et asiatisk udseende (øjnene virker skævt anbragt) og helt lige overnæb uden Gråsiskens let buede form. Næbbet er desuden lille, det er kun lige så højt som det er bredt.

Hvidsisken
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Dam

Variation

: Overgumpen kan på yngre individer ligne gråsiskens. Hybridiserer med gråsisken.

Forveksling

: Kan forveksles med lille og stor gråsisken (se Kendetegn). Kan i flugten minde om tornirisk og bjergirisk.

Udbredelse

: Kan ved invasioner træffes i hele landet, på samme lokaliteter som Gråsisken - i birk- og ellebevoksninger, samt på strandoverdrev og lignende, hvor der pilles frø i visne urter.
Hvidsisken - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Uregelmæssig, sjælden vintergæst i Danmark - ses med et årsgennemsnit på 48 individer, primært i perioden november til marts. Ses oftest under invasioner ved fødemangel nordpå.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidsisken baseret på Naturbasens observationer:
Hvidsisken - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidsisken - månedlig fordeling

Biologi

: Færdes ofte i flok med gråsiskener.

Levested

: I birkeskov og arktisk tundra.

De senest indberettede arter i Naturbasen: