Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting
  • Fotograf: Haldor Halkjær
    Foto: Haldor Halkjær
  • Fotograf: Haldor Halkjær
    Foto: Haldor Halkjær

Kendetegn

: Længde 17-18 cm. Under- og overnæb over kors. Næbbet er lige så langt som det er højt. Undernæbbet er tydeligt nedadbuet og på størrelse med overnæbbet. Hovedet har en tydelig tyrenakke. Hannen er rød og hunnen gulgrøn. Begge køn har brune vinger. Kaldet minder om Lille Korsnæbs gypp-gypp, men lyder dybere end denne.
Stor Korsnæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Blotting

Variation

: Kun ringe variation.

Forveksling

: Kan forveksels med Lille korsnæb og hvidvinget korsnæb. Lille korsnæb er mindre og har et næb som er længere end det er højt og hvor overnæb er kraftigere end undernæb. Hvidvinget korsnæb kan kendes på hvide vingebånd. Kan i nogle tilfælde også forveksles med krognæb.

Udbredelse

: Trækgæster kan ses i hele landet. alle ynglefund er fra jylland.
Stor Korsnæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Trækgæster fra Skandinavien ses fra oktober til april.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Korsnæb baseret på Naturbasens observationer:
Stor Korsnæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Korsnæb - månedlig fordeling

Biologi

: Stor Korsnæb lever især af fyrrekogler og bruger det specielle næb til presse frøskællene fra hinanden og på denne måde frigøre de to frø der gemmer sig bag hver frøskæl.

Levested

: Skove og plantager med fyrretræer.

De senest indberettede arter i Naturbasen: