Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bo Rasmussen
    Foto: Bo Rasmussen
  • Fotograf: Tommy Jensen
    Foto: Tommy Jensen
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo

Kendetegn

: Blåhals er den blå udgave af rødhalsen, blot mere slank og langbenet. Den har en markant hvid øjenbrynstribe, en brunlig overside og en sort hale med rustrøde sider. Det markante er hannens blå hagesmæk hvorunder der ses en sort, hvid og en rustrød stribe. I den blå hagesmæk findes en strubeplet der kan være hvid (sydlig blåhals) eller rustrød (nordlig blåhals). Hunnen er mere neutral i brunlige farver, enkelte hunner kan have lidt farver på struben.
Blåhals
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Benny Bjørneboe Larsen

Forveksling

: Blåhalsen har et markant udseende og der er ikke de store forvekslingsmuligheder med andre arter.

Udbredelse

: I Danmark genindvandrede sydlig blåhals som dansk ynglefugl i 1992 og har etableret sig i det sydvestlige Jylland fra landegrænsen til Ringkøbing Fjord med mere end 100 ynglepar.
Blåhals - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sydlig blåhals ankommer fra vinterkvarterene i Afrika allerede i begyndelsen af april, hvorimod nordlig blåhals først ankommer fra Sydøstasien i i begyndelsen eller midten af maj, gerne med massivt gennemtræk i dagene omkring 10. maj.

Tidsmæssig fordeling

af Blåhals baseret på Naturbasens observationer:
Blåhals - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåhals - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever af insekter og frø.

Levested

: Den sydlige blåhals er en relativt sjælden ynglefugl, som primært yngler i marskområdet i det sydvestlige Sønderjylland. Den yngler især ved vandløb med tagrør og drængrøfter og foretrækker lav vegetation med kratbevoksning op til åbne områder.

Den nordlige blåhals yngler ikke i Danmark, men ses på træk på vej til og fra de Skandinaviske og yngleområder. Det er især på de kendte træksteder, som eksempelvis Skagen om foråret, at der er mulighed for at se nordlig blåhals.

De senest indberettede arter i Naturbasen: