Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Linda Høgh Vendelbo
    Foto: Linda Høgh Vendelbo
  • Fotograf: Nicki Justenborg
    Foto: Nicki Justenborg

Kendetegn

: Længde 18 cm. En umiskendelig kompakt lysebrun fugl med nakketop og på størrelse med en stær. Ved øjnene ses en sort maske og under næbbet en sort hagesmæk. Vingerne har et gult, rødt og hvidt mønster og halespidsen er gul. Adulte fugle har meget gule yderfaner og hvide spidser på håndsvingfjerene. Armsvingsfjerene har røde spidser. Hos 1k fugle mangler de røde og hvide spidser og den gule farve er blegere. Stemmen er meget smuk og lyder som en lille klokke.
Silkehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Høgh Vendelbo

Variation

: Som hos de fleste fugle varierer farverne i de forskellige aldersklasser. Se ”kendetegn”.

Forveksling

: Kan i flugten minde om en stær.

Udbredelse

: Forekommer i hele Danmark om vinteren, men antallet svinger meget år for år.
Silkehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses på trækket i Danmark fra oktober til maj. Nogle år forekommer der invasioner pga. ringe bærsætning i Skandinavien og så ankommer fuglene tidligere og forlader os senere.

Tidsmæssig fordeling

af Silkehale baseret på Naturbasens observationer:
Silkehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Silkehale - månedlig fordeling

Biologi

: Silkehaler er bærspecialister, men lever af insekter i yngletiden. Lever uden for yngletiden i store flokke som oftest ses på buske og træer med bær. Silkehaler bliver ikke berusede af gærede bær, da deres lever er meget stor og derfor kan omsætte selv store mængder alkohol.

Levested

: Yngler i nåleskov i det nordlige Skandinavien og Sibirien.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meltofte, H. & Fjeldså, J. (red) 2002: Fuglene i Danmark. Gyldendal.

De senest indberettede arter i Naturbasen: