Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Sarah Kyneb
    Foto: Sarah Kyneb
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Hannen 5-6 mm, hunnen 7-8 mm. En typisk ninja, aflang med kraftigt tilsmalnet hoved, ganske kortbenet, men lynhurtig, og set på afstand kulsort. Tættere på bemærkes, at skinneben og fødder er ganske klart røde, hvorved den adskiller sig fra alle andre ninjaer.
Rødbenet Ninja
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Sean Birk Bek Craig

Variation

: Størrelsen varierer naturligvis, og tidligt på året og hen på efteråret møder man juvenile eksemplarer, som er væsentligt mindre.

Forveksling

: Hvis man lægger mærke til benfarven, er der ingen relevante forvekslingsmuligheder. Rød ninja har brun forkrop og brunlige lår, og Gnaphosa bicolor er bredere med kraftigt røde lår. Røde skinneben og fødder er entydigt rødbenet ninja.

Rødbenet ninja kan også forveksles med arter af Drassyllus der har røde/gule fødder.

Udbredelse

: Indtil for nylig var der kun enkelte ældre fund af rødbenet ninja, bl.a. fra Røsnæs, men i de senere år er den blevet fundet talrigt adskillige steder på Mols, ligesom den er blevet konstateret almindeligt udbredt på kystskrænter på øerne. Arten må dog stadig betragtes som en fin indikator for naturkvalitet
Rødbenet Ninja - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses primært i forårshalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbenet Ninja baseret på Naturbasens observationer:
Rødbenet Ninja - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbenet Ninja - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever nede mellem sten, blade og rødder, hvor den om dagen kun udviser begrænset aktivitet. Ninjaer er typisk nataktive, og de jager alt, der kan overmandes. Parring og æglægning finder sted hen på sommeren. Ægsækken ligner lidt et lille spejlæg og er fasthæftet til undersiden af større sten.

Levested

: Rødbenet ninja er særdeles varmekrævende og findes primært på sydvendte kystskrænter med en sparsom vegetation, primært i Storebæltsregionen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: