Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
Xysticus lanio
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Slægten Xysticus er en svær slægt. Der er mange arter herhjemme som overfladisk ligner hinanden enormt meget, og der findes mange farve- og mønstervarianter indenfor en art.

Er man ikke bekendt med dem og har man ikke genitale-tjekket sit fund, bør man i de fleste tilfælde holde sin observation på slægtsniveau eller spørge til råds blandt eksperter i diverse fora.

Adskillige arter på naturbasen må siges at være fejlbestemt, eller nærmere bestemt uden belæg. – Naturbasens billedgalleri er da ikke pålideligt i alle observations-billeder for en given art.

Helt Grundlæggende er hannerne mørke, langbenede og med en smal bagkrop. Hunnerne er som regel lysere med kortere, kraftigere ben og en bred bagkrop.

Xysticus cristatus, og Xysticus kochi, ligner hinanden enormt meget, og de kan ikke med sikkerhed bestemmes fra overfladiske billeder. Selv epigynet har en relativ ens udformning med to ”åbninger” der kræver øvelse at adskille. Palperne på hannerne, særligt kochi er dog meget karakteristisk og kan godt anskues med en håndlup.

Observerer man en Xysticus på over 1 cm i kropsstørrelse er der god chance for at det er de sjældne Xysticus bifasciatus og Xysticus luctator. Dog er størrelse ikke en sikker karakter. Så de bør stadig genitalie-undersøges. Deres genitalier er meget anderledes end de fleste andre arter og grundet størrelsen relativt lette at observere i felten gennem en håndlup. Selv hunnerne findes i meget mørke varianter.

Xysticus luctuosus er meget sjælden og kan også ved første øjekast ligne mange af de mindre arter. Dog er den ofte i brunlige/mørkere nuancer.

Den meget karakteristiske meget mørke Xysticus robustus er ifølge Danmarksedderkopper.dk fundet en enkelt gang på Møn.

Kun 3 arter kan siges at være ret karakteristiske i deres aftegninger, Xysticus audax, Xysticus lanio og Xysticus ulmi. De kan læres at kende fra billeder.

Den meget sjældne Psammitis sabulosus, ligner arter af Xysticus meget (og var også tidligere placeret i denne slægt).

De mindre jord-krabbeedderkopper i slægten Ozyptila kan overfladisk forveksles, deres generelle udformning er dog væsentlig anderledes.

Udbredelse

af Xysticus lanio baseret på Naturbasens observationer:
Xysticus lanio - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Xysticus lanio baseret på Naturbasens observationer:
Xysticus lanio - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Xysticus lanio - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: