Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Michael Straarup Nielsen
    Foto: Michael Straarup Nielsen

Kendetegn

: Familien, som navnet afslører, er seksøjede edderkopper med øjne arrangeret i en oval ring. Hunner af denne art bliver typisk 8-12 mm, mens hanner kun bliver 6-8 mm. Hele edderkoppens krop fremstår i beige-, brunlige- til rødlige nuancer, hvor juvenile individer ofte er lysere. Den aflange bagkrop er ensfarvet, uden mønster og har som regel en anden farve end resten af kroppen, specielt cephalothorax er oftest betydeligt mørkere. Benene på arten er relativ kraftige, nærmest hårløse men med 8-10 tynde torneagtige udvækster på de bagerste bens femur.
Rubinrød Seksøjespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Der findes en række farve variationer hos arten f.eks. grålig, brunlig, beige og rødlig, hvilke forekommer i varierende nuancer fra en meget lys beige til en særdeles mørk brun eller rød. Der forekommer ikke variationer i mønstre.

Forveksling

: Arten er nærmest umulig at forveksle med andre arter, specielt hvis de begrænsede lokaliteter i Danmark bliver taget i betrækning. Den kunne forveksles med arter fra naboslægten Dysdera f.eks. Dysdera crocata men har relative små kæber i forhold til disse. Harpactea hombergi, der er udbredt i Storbritannien og Centraleuropa men sjælden i Danmark, kunne være en anden forvekslingsmulighed, men denne art har stribede mønstre på benene. Begge forvekslingsmulighederne er sjældne i Danmark. Andre arter i familien Dysderidae er primært Syd- og Centraleuropæiske.

Udbredelse

: Arten er efterhånden fundet på håndfuld lokaliteter i Danmark, hvor langt de fleste er ruderater og baneterræner. Hovedsagelig Rødbyhavn og siden 2015 på Godsbanen i Aarhus. Derudover også fundet flere steder i København, ved Herning Station og Kolding Station og findes med alt sandsynlighed på en række andre lokaliteter, da spredningen regnes for delvis at være passiv med tog. Globalt udbredt i det meste af Europa sandsynligvis med Danmark som den nordlige grænse og Georgien den østlige.
Rubinrød Seksøjespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses hovedsageligt om foråret og tidlig sommeren, primo marts til juli. Arten kan være aktiv på en varmere dage i de køligere måneder på året samt senere på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Rubinrød Seksøjespinder baseret på Naturbasens observationer:
Rubinrød Seksøjespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rubinrød Seksøjespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Hele familien er haplogyne edderkopper, hvilket betyder at der ikke er et udvendigt sklerotiseret epigyn (kønsorgan) hos hunnerne og hannernes pedipalper er relativt reducerede. Dette bevirker, at hanner og hunner ligner hinanden mere end hos mange edderkoppefamilier. Rubinrød Seksøjespinder er en varmekrævende edderkop, der er en generalist insektjæger. Arten bygger ikke et net, men jager i stedet som bagholdsjæger på jorden og på sten om natten, da den ikke er dagaktiv. Det er en af de art i slægten Harpactea, der desuden jager andre edderkopper. Om dagen trækker den sig tilbage til et aflangt skjul lavet af silke under sten, træstammer og bark.

Levested

: Udbredt på varme, stenrige lokaliteter f.eks. ruderater, hvor den findes under sveller, sten og skærver. Denne sydlige art overlever primært i byområder grundet Urban Heat-Island effekten, hvor byer generelt forholder sig adskillige grader varmere specielt om vinteren og sommeren. Rubinrød seksøjespinder er med alt sandsynlighed allerede etableret på flere ruderatområder i Danmark og vil sprede sig yderligere med klimaforandringer. Dens naturlige levesteder længere syd på er typisk varme og tørre skov og kratområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen M.D.D. & Olsen K., Jensen T.S. 2015. Nye arter i Danmark Terrestriske arthropoder og vertebrater. Naturhistorisk Museum, Aarhus.

Danmarks edderkopper (10/04/2017): www.danmarks-edderkopper.dk/artsbeskrivelse

Wikipedia Harpactea (20/04/2017): en.wikipedia.org...Harpactea

Wikipedia Dysderidae (20/04/2017): en.wikipedia.org...Dysderidae

De senest indberettede arter i Naturbasen: