Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kira Bitten Fabricius
  Foto: Kira Bitten Fabricius
 • Fotograf: Svavar Andreasen
  Foto: Svavar Andreasen
 • Fotograf: Svavar Andreasen
  Foto: Svavar Andreasen

Kendetegn

: Familien Tæppespindere genkendes fra andre edderkopper ved at 4. benpars tibia har to rygstillede (dorsale) torne. Hvis der kun er én torn på 4. benpars tibia, så er der også mindst én torn på 1. og 2. benpars metatarse. Tæppespindere er kendte for deres fangstnet, som er et vandret tæppespind.

Hannerne fra arten Erigone atra kendes fra andre arter i Erigone-slægten ved at have en udvækst ved tibia på pedipalperne, som er medialt afrundet med en flad ende (tibial apophysis). Hunnerne kendes ved at epigynalpladen næsten er dobbelt så bred som den er lang.

Hos E. atra er abdomen oval. Edderkoppen er skinnende sort, og generelt sparsomt beklædt med hår kun ben og pedipalper, samt pladerne ved forreste- og bagerste spirakel er beklædt med hår.

Fjerde benpar er det længste, derefter første benpar. Tredje benpar er det korteste. Øjnene sidder i to tværgående rækker på den forreste del af cephalothorax. De intermediere øjne danner en firkant, mens de fire andre øjne er placeret i to par skråt for firkanten. Cephalothorax har omvendt hjerteform, med en fordybning i den mediale linje i det posteriore område. Farven på cephalothorax går fra sort til mørkebrun.

Størrelse: E. atra er fra 1,9-2,6 mm lange.

Sort Dværgedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kira Bitten Fabricius

Variation

: Farverne på chephalothorax går fra sort til mørkebrun.

Stort set altid modsat hunnerne, er der på cephalothorax fremtrædende tandede kanter hos hannerne.

Hannerne adskiller sig desuden fra hunnerne ved at være noget mindre, og ben og pedipalper er rødlige hos hannerne, mens disse er mere gullige hos hunnerne4

Hannerne er 1,9-2,5 mm lange, mens hunnerne er 2,0-2,6 mm lange.

Forveksling

: Der findes 30 andre arter af slægten Erigone, som alle er små dværgedderkopper.

Udbredelse

: I hele Europa er E. atra vidt udbredt, og er en meget almindelig art. Da E. atra anvender spredningsstrategien ballooning, er den at finde på selv de mindste øer, ligegyldigt hvor langt der er dertil.
Sort Dværgedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året kan man se E. atra, men kan især ses i sommermånederne hvor dyrene er voksne og parringen foregår.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Dværgedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Sort Dværgedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Dværgedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: Parring finder sted i juni. Hunnerne lægger æg, som regel 6-7 stykker ad gangen. Æggene er meget store i forhold til hunnens størrelse. Æggene er hvid-gule, og lægges i en ægkokon, spundet af hvid silke, i en svag tekstur. Typisk vil man kunne finde kokoner fra edderkoppen under sten eller i sprækker i jorden.

E. atras spredningsstrategi er ballooning. Edderkoppen står med strakte ben og bagenden i vejret mens den spinder tråde ud i vinden. Edderkoppen kan slippe underlaget den står på, når trækket i trådende i vinden er korrekt, og på den måde flyve op til 1000 km. På grund af denne effektive spredningsstrategi findes E. atra næsten alle steder, på såvel fastland som øer.

Jagt foregår ved at edderkoppen sidder på undersiden af sit net, hvor den venter på at et bytte bliver fanget heri. Fangstnettet kan have øvre spærretråde, således at flyvende dyr kan blive fanget. Spærretråde er tråde, der rækker længere op ad fra jorden, end tæppespindet i sig selv gør. Når byttedyret sidder fast i nettet, borer E. atra chelicererne igennem byttedyret. Fordi den sidder og venter på byttet i stedet for aktivt at jage, kaldes den en sit-and-wait prædator.

Levested

: E. atra lever ved jorden i mange forskellige naturtyper. Den er specielt at finde i forstyrrede naturtyper, som f.eks. landbrugsarealer med marker, men også i byerne, ved klitterne, ved ferske enge, på heder, ved moser, ved overdrev og ved ferske vande. Det eneste sted den ikke er at finde, er i meget tørre områder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
1.Brændegaard, J. Edderkopper I. Danmarks Fauna Illus. Håndbøger Over Den Danske Dyreverden Med Statsunderstøttelse Udgivet Af Dansk Naturhistorisk Foren. 72, 224 (1966).

2.Funch, P. & Cedhagen, T. Zoologi Invertebrater. (Biologisk Institut, AU, 2013).

3.Heimer, S. & Nentwig, W. Spinnen Mitteleuropas: ein Bestimmungsbuch. (1991).

4.Blackwall, J. Characters of some undescribed Genera and Species of Araneidae. (London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, 1833).

5.Danish Spiders: Erigone atra Blackwall, 1833. Available at: danmarks-edderkopper.dk/species-desc-ription atra. (Accessed: 24th May 2016)

6.Erigone atra Blackwall, 1833. (2016). Available at: www.araneae.unibe.ch...Erigone_atra. (Accessed: 24th May 2016)

7.Hansen, M. D. D. Se de flyvende edderkopper på langfart. (2013). Available at: videnskab.dk...se-de-flyvende-edderkopper-pa-langfart. (Accessed: 25th May 2016)

8.Holm, T. E. Den danske Rødliste: Sort dværgedderkop Erigone atra Blackwall, 1833. (2007). Available at: www2.dmu.dk...data... (Accessed: 24th May 2016)

De senest indberettede arter i Naturbasen: