Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Bjørli Lehrmann
    Foto: Bjørli Lehrmann

Kendetegn

: De to danske arter i slægten Coelotes: C. terrestris og C. atropos, er store, robuste, som regel mørke edderkopper, med kraftige, ret korte ben. De har kraftige chelicerer (kæber), og en lettere aflang, robust og til dels firkantet forkrop.
Bjørnetragtspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: De to hjemmehørende arter i slægten Coelotes er ikke til at skelne fra hinanden overfladisk i felten baseret på habitus. Terrestris er dog en smule større. Dog vil de med lidt berøring i nogle tilfælde krybe sammen og "fryse" og er derefter nemme at manipulere og vende om, sådan at et billede af hunnens epigyn kan tages, eller undersøges med håndlup uden at edderkoppen lider overlast. - Det kræver selvfølgelig at individet er voksent.

Epigynet for terrestis er forholdsvis firkantet med en skarp kant fortil, hvor atropos er mere hjerteformet og afrundet.

atropos: arachno.piwigo.com...591-coelotes_atropos

terrestris: arachno.piwigo.com...69-coelotes_terrestris

De kan overfladisk forveksles med kartespinderne (Amaurobius sp.). Særligt den sjældne Amaurobius ferox, som er en meget mørk og stor edderkop. Den er i nyere tid fundet både på Bornholm, flere dele af Sjælland, Falster og nogle enkelte steder i Jylland. men er fortsat sjælden. De to andre Amaurobius arter (similis/fenestralis) er lysere, med andre bagkrops-markeringer, og som regel en tvefarvet forkrop, hvor øjen-regionen er en mørkere farve end den bagerste del. Til sidst kan øjen-placering bruges i adskillelsen fra Amaurobius, da de er i en helt anden familie.

Udbredelse

: Der er relativt få fund herhjemme af Coelotes terrestris. Men den lever også en skjul tilværelse i diverse gamle stubbe og lign. Den er tilsyneladende sjældnere i Jylland, med undtagelse af Sønderjylland. Der er lidt flere fund fra Øerne, hvor de muligvis er ret almindelige. I Bøge-og granskovene i Sorø-området har C. terrestris en livskraftig population, og det er muligvis den hyppigst fremtrædende edderkop i gamle træstubbe og under bark, sammen med snubletrådsedderkoppen og rustrødhusedderkop.
Bjørnetragtspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arterne har toårig udvikling, og kan findes hele året. De er lette at finde ved at vende dødt ved, sten, stubbe og lignende i skove.

Tidsmæssig fordeling

af Bjørnetragtspinder baseret på Naturbasens observationer:
Bjørnetragtspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjørnetragtspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Coelotes-arterne spinder et rørformet net under stubbe, sten og lignende. I løbet af året udvides nettet og spreder sig ud over stubbens overside.

Arterne forplanter sig i forsommeren, og ungerne bliver hos hunnen sommeren over. Ud på efteråret dør hunnen, hvorefter ungerne udsuger hende. Når de har spist hende, spreder de sig.

Levested

: Coelotes-arterne lever i skove, især løvskov. De sidder i skjul under sten, dødt ved, i stendiger og revnede stubbe, mm. Her er de dog lette at finde. Begge arterne er lavmobile, da de ikke spreder sig med flyvende sommer, men vandrer og i den forbindelse ikke forlader skoven. De findes derfor tilsyneladende kun i rester af gamle skove, der aldrig har været opdyrkede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Roberts, Michael, 1995: Spiders of Britain and Northern Europe.
www.danmarks-edderkopper.dk/
arachno.piwigo.com/

De senest indberettede arter i Naturbasen: