Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm

Kendetegn

: dispar er en af de mest karakteristiske løbe-krabbeedderkopper herhjemme. En forholdsvis lys art med lyse, ofte sandfarvede/svagt orange ben, og en sandfarvet underside af for- og bagkrop. Oversiden af både for- og bagkrop er en lys og svagt rødlig brun hos hunnen samt hannerne frem til hannens sidste hudskifte. Den brune overside af bagkroppen står i stærk kontrast til den lysere underside, og en tydelig hvid kant løber langs forkroppens rand. Hannerne har meget brede palper, og i sidste hudskifte bliver oversiden af for- og bagkrop meget mørk (nærmest sort), og de får lange og spinkle ben, der dog forbliver lyse. Tibia på benbar 1, har 5 par ventrale pigge, Et kendetegn unikt til dispar.
Philodromus dispar
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Arten har ikke megen variation. Der findes forskellige nuancer af den brune overside, og nogle eksemplarer kan være mere "udvaskede" i deres farve-overgange. Benene kan også være svagt mørkere mod enden, men overgangen er meget glidende og kontrasten mellem den mørkere ende og den inderste del af benet er ikke stor. Der kan findes individer med ret mørke ben.

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk i sin meget skarpe overgang i farverne mellem over- og underside, og den tydelige hvide kant der løber langs forkroppens rand - Både som voksen og i de senere juvenile stadier. De forholdsvis ensfarvede ben er også et godt kendetegn, samt de 5 par pigge på tibia 1.

Hunnen og yngre hanner kan overfladisk ligne visse hunner af Philodromus cespitum, men cespitums ben er knapt så ensfarvede, og overgangene i farverne på kroppen er sjældent så skarpe som hos dispar. Philodromus aureolous er også en mulig forveksling, men de er generelt en mere variabel art med forskellige-farvede ben og aftegninger, med både mørke og lyse individer.

Philodromus albidus, kan også have en skarp overgang i farverne på bagkroppens for- og underside samt have en hvid kant langs forkroppens rand. Men de er generelt meget blege, nærmest transparente, og med prikker i grønlige og rødlige nuancer på ben og forkrop. Albidus er også væsentlig mindre, fladere, og med en mere aflang mere spids bagkrop.

De tidlige juvenile stadier af dispar, kan være svære at adskille fra andre Philodromidaes afkom, og kan også ligne den mindre art P. albidus. De bør holdes på slægtsniveau.

Arten kan måske overfladisk forveksles med de robuste og tykke krabbedderkopper i Slægten Xysticus, hvis hunner også optræder i lyse varianter. De er dog væsentlig mere robuste, med kortere ben og slet ikke lige så adrætte.

Udbredelse

: Arten er fundet i det meste af landet, men mangler på nuværende tidspunkt observationer fra visse øer.
Philodromus dispar - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Philodromus dispar baseret på Naturbasens observationer:
Philodromus dispar - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Philodromus dispar - månedlig fordeling

Biologi

: dispar er en lynhurtig edderkop, der lige som andre Philodromidae, ligger stille på vegetation, indtil et passende byttedyr er indenfor rækkevidde af deres løb. Deres bytte indeholder særligt små tovinger og generelt mindre insekter. De laver ikke spind, men hunnen laver en ægsæk som hun fastsætter til vegetationen. Her bevogter hun æggene, frem til at de klækker om efteråret. Edderkopperne overvintrer i dødt ved og lign. og livscyklussen fortsættes året efter. Kønsmodne individer er almindelig fra midt i Maj.

Levested

: Arten findes i alle typer bevoksede habitater, men særligt i haver og omkring huse, synes arten at være almindelig og kan rystes af vegetationen.

Trusler

: Arten er fundet i det meste af landet, også i haver og andre "tæmmede" habitater. Den er ikke truet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: