Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Camilla Flæng
    Foto: Camilla Flæng
  • Fotograf: Johannes Pedersen
    Foto: Johannes Pedersen
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: Overfladisk ligner den meget de andre "blege" Xysticus arter, men X. cristatus, X. kochi og i det hele taget de fleste hjemmehørende Xysticus- arter, har som regel et tydeligt eller lettere udtværet "grantræ" aftegnet på bagkroppen. Ulmi har derimod et tykt "T-formet" motiv som stopper ca. halvvejs på bagkroppen, dette er efterfulgt af 1 eller 2 tværgående streger bagtil med som regel nogle mindre streger imellem. Det gælder både han og hun, men det er klart nemmest at antyde på hunnen. Ulmis bagkrop er også generelt mere trekantet (smal fortil, bred bagtil), det er også tydeligst hos hunnen. Til sidst kan trekanten i det lyse midterbånd på forkroppen nævnes som værende væsentlig mere langstrakt end de andre Xysticus-arter (dette kan dog også være lidt svært at tyde nogen gange).

Som alle Xysticus-arter er hannen meget mørk og langbenet, med en smal bagkrop. Hunnen er bleg og robust, med en tyk bagkrop og kortere ben.

Xysticus ulmi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert S Laursen

Variation

: Farvespektret for de to køn er umiddelbart ikke så variabel. Bagkrops-markeringerne varierer lidt, blandt andet i tykkelsen af det tykke "T" og antallet af tværgående streger bagtil, hos nogle hanner kan mønstrene være svære at tyde. I sjældne tilfælde kan hunnernes forkrop og ben nærmest være lige så mørk som hannernes.

Forveksling

: Xysticus ulmi er nok en af de eneste Xysticus-arter, som man med god samvittighed ikke behøver at genitalie-tjekke (der kan dog findes tvetydige eksemplarer hvor det stadig er en god ide). Er man ny til slægten kan det stadig være en god ide at spørge til råds, da det kræver erfaring at kunne anskue visse af kendetegnene.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig i det meste af landet. Kvadranter den ikke er fundet i skyldes formentlig den relativt lave opmærksomhed visse edderkopper får.
Xysticus ulmi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne ses særligt i Maj og Juni. Den fuldvoksne huns kropsstørrelse er mellem 5-8 mm; og hannen omkring 4 mm.

Tidsmæssig fordeling

af Xysticus ulmi baseret på Naturbasens observationer:
Xysticus ulmi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Xysticus ulmi - månedlig fordeling

Levested

: Den er som regel knyttet til lidt fugtigere områder. Steder med vand, i udkanten af løvskove etc. Af samme grund kaldes arten på engelsk i visse kredse "Swamp Crab Spider".

Trusler

: Arten er ikke truet i Danmark, og den er forholdsvis fleksibelt i sit habitat-valg, så længe det ikke er for tørt.

Bevaringstiltag

: Arten er ikke truet i Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: