Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars  Bruun
    Foto: Lars Bruun

Kendetegn

: Hunnen er 5-6mm i størrelse, mens hannen er 4.5-5mm. Abdomen (bagkroppen) er brun, med parrede hvide prikker, dog er disse ikke så klare hos hunnen. Både hannen og hunnen har en hvid aftegning forrest på abdomen. Hannen har en gylden stribe midt på den mørkebrune/sorte cephalothorax(forkroppen), hvor hunnen i stedet er lysere brun med en tendens til hvide aftegninger.

Variation

: Den hvide aftegning som sidder forrest på abdomen, kan af og til være mere gyldenbrun i farven, og til tider kan den have en farve lig resten af abdomen hvilket gør det til et mindre sikkert karakteristika.

Forveksling

: Minder om Pardosa pullata, men P. pullata er både mere udbredt i landet og mangler de hvide hår på abdomen hvilket er opklarende. Tørvemosejæger kan, grundet levestedet forveksles med almindelig piratedderkop, som befinder sig på alle lokaliteter hvor Tørvemosejæger befinder sig. De kan skelnes ved at den alm. piratedderkop har lysere brune ben og klare hvide aftegninger på siden af både abdomen og cephalopthorax, hvor Tørvemosejæger har stribede ben.

Udbredelse

: Arten er set på enkelte lokaliteter i Jylland, og på en enkelt lokalitet på Sjælland. Foruden det kan den findes i resten af Skandinavien, samt Tyskland og Holland.
Tørvemosejæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses fra foråret af, og er aktiv indtil det tidlige efterår i september, dog kan hannerne kun træffes til midt på sommeren .

Tidsmæssig fordeling

af Tørvemosejæger baseret på Naturbasens observationer:
Tørvemosejæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tørvemosejæger - månedlig fordeling

Biologi

: Siden Tørvemosejægeren er en ulveedderkop, kommer det ikke som nogen overraskelse at den er aktiv om sommeren. Når hannen gør sig til for hunnen vipper han først abdomen op og ned, mens han bevæger de bagudpegende pedipalper(boksehandskerne) op og ned. Herefter bevæger hannen sig mod hunnen med små hastige hop, hvor både abdomen og forbenene tapper mod jorden. Hvis hunnen løber væk, bakker hannen mens han slår abdomen og forben ned i jorden og prøver ellers forfra. Har hannen succes, kan man sidenhen se hunnerne gå rundt med en ægsæk og efter æggene er klækket, et kuld unger på hendes ryg hvor de befinder sig i en uges tid (lidt som hos andre Pardosa arter).

Levested

: Grundet sit krav til høj fugtighed lever arten, som navnet kunne antyde i tørvemoser rundt omkring i landet. Arten er derfor blevet beskrevet som værende kun moselevende, hvor den befinder sig på bundlaget blandt vegetationen. Dog er det blevet set at den har forvildet sig ind på en mark. Tørvemosejæger kan ses ude på solrige og varme dage, hvor den er i stand til at jage dens bytte både på mos såvel som på vandoverfladen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Buchholz S.2016 Natural peat bog remnants promote distinct spider assemblages and habitat specific traits, Ecological indicators (60) 774-780

Chiarle, A. Kronestedt, T. & Isaia, M. 2013, M. Courtship behavior in European species of the genus Pardosa (Araneae, Lycosidae) Journal of Arachnology, 41(2), 108-125

Danmarks-Edderkopper.dk, Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) (Peat-moss wolf-spider), www.danmarks-edderkopper.dk/species-descrption , Last accessed May 22, 2017

Glime, J. M. 2017. Arthropods: Arachnida Spider Biology. Chapt. 7-2. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction.

Glime, J. M. and Lissner, J. (2017). Arthropods: Spiders of Peatlands in Denmark and Tundra. Chapt. 7-5. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Interactions.

Fugleognatur (2017) Bruger: Harald Løvbrekke, www.fugleognatur.dk...show_message last accessed May 23, 2017

Holm, T. E. 2007, Den Danske Rødliste Tørvemosejæger Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908), www2.dmu.dk...data..., Last accessed May 22, 2017

Roberts, M. J. 1995: Spiders of Britain and Northern Europa. Collins Field Guide, London

Toft, S. 1989 Aspects of the ground-living spider fauna of two barley fields in Denmark: species richness and phenological synchronization Entomologiske meddelelser, 57(3) 157-168

Youtube (2010) Bruger: PardosaSpp. Last Accessed, May 22, 2017 www.youtube.com/watch...

De senest indberettede arter i Naturbasen: