Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: En mellemstor jagtedderkop, 5-7 mm, som straks vækker opmærksomhed på grund af den generelt sandfarvede fremtræden. Især bemærkes den lyst sandfarvede, brede midterstribe på forkroppen, bagtil omkranset af en mørkere ramme. Bagkroppen er let sildebens-stribet, normalt mørkt sandfarvet eller lidt over i det lyserøde. Sidebåndene på forkroppen er fremtrædende, men let brudte, lidt perle-agtige.
Klit-Sandjæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Grundfarven kan variere lidt, men ellers er arten ganske konstant i sin fremtræden.

Forveksling

: Lyse midterstriber på forkroppen findes hos kæmpejægerne, som dog er væsentligt større. Skov-sandjæger (Xerolycosa nemoralis) er langt mere kontrastrig, især den lyse midterstribe, hvorimod sidestriberne er utydelige og slet ikke perleagtige som hos klit-sandjæger. Skovjæger (Pardosa saltans) er en anden forvekslingsmulighed, men ud over at være en Pardosa med helt stejle forkrops-sider ift. de rundede sider hos Xerolycosa, mangler denne også de lyse sidebånd på forkroppen.

Udbredelse

: Arten er særdeles lokalt udbredt i Danmark. Fra gammel tid har den været kendt fra Mols, men der er også fund fra Midt- og Nordjylland. Den eneste kendte, faste bestand pt. findes ved Øer på Ebeltoft-halvøen. Arten er i øvrigt vidt udbredt, men fåtallig i Nordeuropa.
Klit-Sandjæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Klitsandjæger er en typisk forsommerart, som topper i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Klit-Sandjæger baseret på Naturbasens observationer:
Klit-Sandjæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klit-Sandjæger - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre jagtedderkopper jager klit-sandjæger bytte ved jordoverfladen og lever af alt, den kan overraske og -mande. Dyrene er kønsmodne i maj, og hunnerne bærer rundt på æggene, som klækkes ganske hurtigt derefter. De juvenile edderkopper overvintrer.

Levested

: Arten er knyttet til åbne områder med bart sand, fx klitter eller grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bruun, LD, 2006: Den danske rødliste - edderkopper (redlist.dmu.dk)

Roberts, M.J 1995: Spiders of Britain & Northern Europe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: