Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: En mellemstor jagtedderkop, 5-7 mm, som straks vækker opmærksomhed på grund af den generelt sandfarvede fremtræden. Især bemærkes den lyst sandfarvede, brede midterstribe på forkroppen, bagtil omkranset af en mørkere ramme. Bagkroppen er let sildebens-stribet, normalt mørkt sandfarvet eller lidt over i det lyserøde. Sidebåndene på forkroppen er fremtrædende, men let brudte, lidt perle-agtige.
Klit-Sandjæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Grundfarven kan variere lidt, men ellers er arten ganske konstant i sin fremtræden.

Forveksling

: Lyse midterstriber på forkroppen findes hos kæmpejægerne, som dog er væsentligt større. Skov-sandjæger (Xerolycosa nemoralis) er langt mere kontrastrig, især den lyse midterstribe, hvorimod sidestriberne er utydelige og slet ikke perleagtige som hos klit-sandjæger. Skovjæger (Pardosa saltans) er en anden forvekslingsmulighed, men ud over at være en Pardosa med helt stejle forkrops-sider ift. de rundede sider hos Xerolycosa, mangler denne også de lyse sidebånd på forkroppen.

Udbredelse

: Fåtallige observationer har gjort at man før har set arten som særdeles lokalt udbredt i Danmark. Fra gammel tid har den været kendt fra Mols, men der er også fund fra Midt- og Nordjylland. I nyere tid er den dukket op mange steder, registreret på andre platforme, også i meget menneskeforstyrrede habitater (F.eks. helt almindelige haver i Kalundborg og Næstved) , dens sjældenhed vurderes som stærkt overdrevet, og de fåtallige observationer skyldes nok nærmere dens lille størrelse, og forveksling med juvenile Pardosaer eller lign. Det eneste arten ser ud til at kræve er soleksponeret sand-jord.
Klit-Sandjæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Klitsandjæger er en typisk forsommerart, som topper i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Klit-Sandjæger baseret på Naturbasens observationer:
Klit-Sandjæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klit-Sandjæger - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre jagtedderkopper jager klit-sandjæger bytte ved jordoverfladen og lever af alt, den kan overraske og -mande. Dyrene er kønsmodne i maj, og hunnerne bærer rundt på æggene, som klækkes ganske hurtigt derefter. De juvenile edderkopper overvintrer.

Levested

: Arten er knyttet til åbne områder med bart sand, fx klitter eller grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bruun, LD, 2006: Den danske rødliste - edderkopper (redlist.dmu.dk)

Roberts, M.J 1995: Spiders of Britain & Northern Europe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: