Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan Bristow
    Foto: Allan Bristow
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth

Kendetegn

: Sandgraveedderkop er den største danske jagtedderkop (Dolomedes-arterne er lidt større, og tilhører en anden familie). Den opnår en kropslængde på op til 18 mm, og spænder over op til 4 cm. Den voksne han er lyst sandfarvet, De unge dyr og den voksne hun er ofte mere orange, specielt langs flanken, men er dog stadig hovedsageligt sandfarvede. Det latinske navn betyder "Grå bjørn", og virker ret velvalgt, når man ser et voksent eksemplar i felten
Sandgraveedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Allan Bristow

Variation

: Der er næppe den store variation. Det er dog ikke alle hunner, der er tydeligt orangefarvede på flanken.

Forveksling

: Den mindre Arctosa perita lever ofte samme sted og er også sandfarvet: Den bliver dog højst 10 mm stor, og har altid to par store orange pletter på bagkroppens overside.

Udbredelse

: Arten kan åbenbart ikke tåle højt saltpåvirkning. I alt fald er de fleste fund gjort ved Østersøen, hvor den er ekstremt lokal, men dog ret udbredt. De nordvestligste fund er gjort på Vorsø i Horsens Fjord, og på Samsø.
Sandgraveedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sandgraveedderkop har en toårig udvikling, og kan derfor findes hele året. Det er dog i forsommeren, at den er voksen og mest iøjnefaldende.

Tidsmæssig fordeling

af Sandgraveedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Sandgraveedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandgraveedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: Sandgravedderkop lever på sandede kyster, hvor den graver en gang i sandet. Her sidder den en stor del af tiden, men kan dog ofte ses løbende omkring på sandoverfladen.

Levested

: Sandgraveedderkop lever på sandede sydvendte kyster, især med skrænter, hvor den en stor del af tiden sidder i et rør, den har gravet i sandet. Den ses dog ofte løbende omkring på sandoverfladen. I udlandet lever den ofte på sø- og flodbredder. I Danmark er den dog kun fundet ved ikke for salte kyster. Ofte findes den i meget små kolonier på ganske få meter af kysten, hvor soleksponeringen er høj nok, og der er tilstrækkeligt med åbent sand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Roberts, Michael, 1995: Spiders of Britain and Northern Europe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: