Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: D. dorsata er en lille edderkop, hanner 3-4 mm, hunner 5-6 mm. Ben og cephalothorax (det sammensmeltede hoved og forkrop) er lys grøn med hvide cirkler omkring øjnene. Abdomen (bagkroppen) er oval og bredest bagtil, hvid til cremefarvet med brune markeringer på oversiden. Ved kønsmodenhed ændrer hannens ben og cephalothorax farve til lysbrun, og mørkere farve omkring øjne og på benenes led kan også ses hos endnu ikke kønsmodne hanner.

Som alle krabbeedderkopper er de to forreste benpar længere og kraftigere end de bagerste benpar. Udover en krabbelignende kropspositur, så kan edderkoppen også vandre i en sidelæns bevægelse, som har givet familien sit navn.

Grøn Krabbeedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Abdomens form kan være mere eller mindre spids jo ældre edderkoppen bliver, og de mørke markeringer på oversiden kan være meget alsidige med mulige cremefarvede striber på langs.

Forveksling

: Grøn Krabbeedderkop forveksles ikke i den danske natur.

Udbredelse

: D. dorsata findes i hele Europa bortset fra Irland og det nordvestlige Storbritannien indtil Vestrusland i øst og det nordlige Grækenland mod syd. Herudover ses den omkring Sortehavet og det Kaspiske hav, og den findes pletvis i resten af Rusland og Japan. Den er rødlistet nogle steder, f.eks. i Finland, men er ellers en vidt udbredt og meget almindelig art.

I Danmark findes arten på øerne inklusive Bornholm, samt i det østlige Jylland og i Sønderjylland, men er ikke observeret i det nordvestlige Jylland.

Grøn Krabbeedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes i vintermånederne under bark, og er selv fremme maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Krabbeedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Krabbeedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Krabbeedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: D. dorsata er polyfag, hvilket betyder, at den ikke er selektiv i sit fødevalg. Den spinder ikke fangstspind, men kamuflerer sig på blade og lignende vegetation og afventer ankomsten af bytte. De lange, forreste ben bruges til at fange og fastholde det intetanende bytte, mens de relativt små chelicerer (edderkoppens kæbelignende lemmer) gennemborer byttet, ofte i nakkeregionen. Herefter dør offeret hurtigt af giften og udsuges som hos andre edderkopper ved brug af enzymer, der gør byttets indre flydende (kaldet ekstern fordøjelse). Ved trusler kan arten finde på at falde til jorden og spille død, således at den ikke kan findes af eventuelle prædatorer.

Reproduktion sker over sommeren, hvor generationen fra sidste år bliver kønsmoden. Når to hanner mødes i forsøget på at imponere en hun kan de udføre et kampritual, hvor de lange forben hæves, og de to parter danser om hinanden med nogle millimeters afstand en opførsel, der ellers er unormal for krabbeedderkopper. Dette ritual kan vare alt mellem minutter og timer. Juvenile edderkopper klækkes omkring starten af august og overvintrer under barken på gamle og døde træer.

Som de fleste edderkopper udfører D. dorsata ballooning, og denne art gør det i to perioder, hvor dette ses i stor stil. Ballooning betyder, at edderkoppen løfter bagenden i vejret og spinder en tråd, som herefter løfter den med vinden, så edderkoppen kan spredes hurtigere over afstande end den kan vandre. Denne adfærd observeres for D. dorsata i begyndelsen af maj, hvor sidste års generation kommer frem fra vinterdvalen, og i august kort efter klækning.

Levested

: Grøn krabbeedderkop trives i vegetationen i skovkanter og findes generelt både i og nær løvskov såvel som nåleskov. Om vinteren kan individer findes under løs bark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Blandenier G, Fürst PA, (1998), Ballooning spiders caught by a suction trap in an agricultural landscape in Switzerland, Researchgate.net, DOI: 10.13156/arac.2009.14.7.308

Gunnarsson B, (1985), Interspecific predation as a mortality factor among overwintering spiders, Oecologia, DOI: 10.1007/BF00379663

Stenchly K, Bernhard D, Finch OD, (2007) Arboricolous Spiders (Arachnida, Araneae) of the Leipzig floodplain forest first results, Researchgate.net

www.danmarks-edderkopper.dk, Københavns Universitet, 2018

www.vestrehus.dk, Lehrmann BM, 2018

Wikpedia, 2018, EN, DE, SV

De senest indberettede arter i Naturbasen: