Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frede  Mørch
    Foto: Frede Mørch
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Marianne Mogensen
    Foto: Marianne Mogensen

Kendetegn

: Hunnen af Kamæleonedderkoppen er meget karakteristisk. Som andre krabbeedderkopper har den en tydelig krabbelignende facon. Den er dog den eneste krabbeedderkop, der er helt rent farvet i enten gult eller hvidt, eventuelt med en rød stribe på flanken. Andre krabbeedderkopper er i større eller mindre grad spraglet farvet med brune eller grå felter.

Hannen er mindre og mere spinkel, med en mindre bagkrop. Den har hvid bagkrop, med sort forkrop og sorte forben. Den bliver kun 3-4 mm stor, mens hunnen bliver ca. 10 mm stor.

Kamæleonedderkop
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Lyngby

Variation

: Hunnen af Kamæleonedderkop findes hovedsageligt i to farvevarianter, gul og hvid. Der er også beskrevet blålige individer. Både den gule og den hvide variant kan have en rød stribe ned langs siden.

Forveksling

: Hunnen kan ikke forveksles med andre arter. Hannen nok heller ikke, selvom hans mere spraglede tegning overfladisk kan minde om arterne i slægterne Xysticus og Ozyptila. Disse arter er dog så godt som altid tegnet i nuancer af brun, og ikke i sort og hvid.

Udbredelse

: Arten er mest hyppig på frodige enge og i rigkær. Der er derfor flest fund fra øerne, mens arten er meget mere spredt forekommende i Jylland. Den er dog fundet relativt ofte i øst- og nordjyske tørvemoser.
Kamæleonedderkop - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kamæleonedderkop ses hele sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Kamæleonedderkop baseret på Naturbasens observationer:
Kamæleonedderkop - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kamæleonedderkop - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever i stor udstrækning af blomsterbesøgende insekter. Den sidder derfor ofte i blomster, hvor den som regel er velcamoufleret. Arten kan nemlig i løbet af få dage skifte farve mellem gul og hvid, og kan således findes i flere farver blomster.

Levested

: Kamæleonedderkop lever især i buske, frugttræer, i moser, enge og skovvejkanter med rig urtevegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Spiders of Britain & Northern Europe (Michael J.Roberts)

De senest indberettede arter i Naturbasen: