Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Pengebladet Fredløs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat flerårig plante med nedliggende-krybende og rodslående stængler, der bærer modsat stillede kredsrunde til ovale, kortstilede blade. De store gule blomster sidder på ret korte stilke, der udgår fra bladhjørnerne. Der er 5 hjerteformede, tilspidsede bægerblade, der omslutter frugten efter afblomstringen, og en dybt, næsten til grunden, 5-delt krone. Støvdragerne har kirtelhårede støvtråde, der er sammenvoksede forneden. Griflen er af længde med støvdragerne, hvilket befordrer selvbestøvning, men planten er selvsteril og udvikler ret sjældent frugt. Og bevokningerne er ofte fremkommet ved vegetativ formering.
Pengebladet Fredløs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Pengebladet Fredløs er en karakteristisk art, der næppe forveksles med andre vildtvoksende planter, især ikke, når den er i blomst. De andre arter i slægten har langt mere opret vækst.

Storblomstrede former, som dyrkes og udplantes i haver, er svære at skelnen fra de almindelige vilde former.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog langt hyppigst på Øerne og i Østjylland. Den ser ud til at være gået meget frem de senere årtier, sandsynligvis som følge af de øgede næringstilførsler fra landbrug og trafik.
Pengebladet Fredløs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Pengebladet Fredløs baseret på Naturbasens observationer:
Pengebladet Fredløs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pengebladet Fredløs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning eller selvbestøvning af blomsterne.

Griflen er af længde med støvdragerne, hvilket befordrer selvbestøvning, men planten er selvsteril og udvikler ret sjældent frugt. Og bevokningerne er ofte fremkommet ved vegetativ formering.

Etymologi:

Lysomachia er efter det gamle græske plantenavn Lysimakhion, der brugtes om både Almindelig Fredløs og Kattehale. Dens medicinske egenskaber skal være opdaget af kong Lysimakhos af Trakien. Lysimakhos (lysis=opløsning, makhe=kamp,strid), altså "opløsende striden" hentyder til, at den har været brugt som beroligende middel for mennesker og dyr. Det danske navn Fredløs har samme forklaring. Nummularia=møntlignende af latin nummus=mønt hentyder som det danske artsnavn til bladenes form.

Fredløs

Levested

: Frodig, næringsrig på enge, grøftekanter, gamle græsplæner, i lysåbne skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: