Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen

Atlas

: Storblomstret Kodriver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Storblomstret Kodriver bliver indtil 15 cm høj. Blomsterne er fladkravede og bleggule-lysegule og sidder enkeltvis for enden af stilke, der udgår fra bladrosetten. Blomsterstilkene er langhårede. Kronen er 25-35 mm bred, lugtløs og med orange pletter i svælget. Bladene sidder i roset og er omvendt ægformede til lancetformede. Bægertænderne er langt tilspidsede: 3-4 gange (eller mere) så lange som brede.
Storblomstret Kodriver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Reimers

Variation

: Bladformen er ret variabel, men minder om Fladkravet Kodrivers bladform.

Forveksling

: Storblomstret Kodriver kendes i blomst let på, at de gule kroner sidder enkeltvis for enden af stilke og ikke i skærm.

Hulkravet Kodriver har æggegule kroner, som sidder i nikkende skærm, med orange pletter i svælget samt korte, trekantede bægertænder, der er ca. så lange som brede; bladgrunden er afskåret til mere eller mindre hjerteformet, dog med nedløbende forlængelser (bladvinger) langs bladstilken.

Fladkravet Kodriver har lysegule blomster i nikkende skærm; blomsterne har mørkere gult svælg uden rustrøde pletter. Bægertænderne er spidst trekantede, men kortere end Storblomstret Kodrivers: kun ca. 2 x så lange som brede. Bladene er nærmest lancetformede, uden afskåret til hjerteformet grund; bladformen ligner Storblomstret Kodrivers meget.

Melet Kodriver har blegviolette til purpurrøde blomster og hvidmelede bladundersider.

Vegetativt kan de 3 arter være svære at skelne.

Forvekslingsmulighederne med Melet Kodriver er mindre oplagte, men skal nævnes:

Krydsninger mellem de gulblomstrede kodrivere forekommer; de er intermediære mellem forældrearterne og ofte fertile.

Der er også forvekslingsmuligheder med en række dyrkede former af Kodriver ("Aurikler"); deres blomster kan have forskellige farver, og blomsterstanden kan også være variabel. De dyrkede former er oftest fremavlet ud fra Storblomstret Kodriver eller krydsninger mellem denne og Fladkravet Kodriver; de forvilder sig ikke sjældent i parker og bynære skove. Man kan ofte ved sammenligning med karaktererne hos de vilde arter give kvalificerede gæt på, hvem ophavet er.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på egnede voksesteder i Øst- og Sydøstjylland, ellers sjælden eller manglende. På Øerne er den hyppigst på Møn (store bestande på Møns Klint) og på Sydsjælland.
Storblomstret Kodriver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Storblomstret Kodriver blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Storblomstret Kodriver baseret på Naturbasens observationer:
Storblomstret Kodriver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storblomstret Kodriver - månedlig fordeling

Biologi

: Storblomstret Kodriver er en flerårig urt med insektbestøvning og vindslyngspredning.

Selvbestøvning forhindres helt eller delvis ved en mekanisme kaldet heterostyli, se omtalen heraf under Fladkravet Kodriver.

Om navnebetydningen, se forklaringen under Fladkravet Kodriver. "vulgaris" betyder "almindelig", hvad den absolut ikke er i Danmark, måske bortset fra i dele af Sydøstjylland.

Levested

: Arten vokser på fugtig muldbund i åbne løvskove og på enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9);

Dansk Flora, redaktion Signe Frederiksen, Fin N. Rasmussen og Ole Seberg, mange forfattere, Gyldendal 2006 ISBN 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: