Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Barbara Frenzel
    Foto: Barbara Frenzel
  • Fotograf: julie  køie
    Foto: julie køie

Atlas

: Sandkryb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Sandkryb bliver indtil ca. 20 cm. høj.

Der er glat, med saftig stængel og helrandede, mørkegrønne blade, der sidder spredt på stænglen. Den har vidtkrybende jordstængel og er næsten altid bestanddannende.

Blomsterne sidder enkeltvis i bladhjørnerne og har klokkeformet, rosenrødt til hvidt bæger med kronefunktion, men en egentlig krone mangler. Der er 5 røde støvdragere, som er fæstnede ud for bægerfligenes mellemrum.

Frugten er en kuglerund kapsel, der åbner sig med 5 klapper.

Sandkryb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Forveksling

: Sandkryb er en karakteristisk plante, der i alt fald i blomst ikke bør kunne forveksles med andre vilde danske planter.

De mørkegrønne lancetformede blade sammenholdt med de saltpåvirkede voksesteder gør, at den også vegetativt er let at kende. Strandarve gror ofte på samme biotoper, men har tykke, sukklente blade.

Om strandarve, se www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Den er almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder ved kysterne i hele landet.
Sandkryb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sandkryb blomstrer juni-primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Sandkryb baseret på Naturbasens observationer:
Sandkryb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandkryb - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene spredes med vinden. Den har også en meget effektiv vegetativ formering med den vidtkrybende jordstængel.

Etymologi:

Slægtsnavnet Glaux kommer fra græske glaucos=blågrøn og sigter til bladenes ofte blågrønne farve. Maritima betyder voksende ved havet.

Det danske navn sigter også til voksestedet og vækstformen.

Sandkryb regnedes tidligere til Kodriverfamilien, men er skilt ud sammen med bl.a. Fredløs og Arve til familien Myrsinaceae.

Levested

: Kystnært på strandenge og ikke alt for ustabil grus- og sandbund. Den findes kun under saltpåvirkede forhold. Den findes dog ved lave saltniveauer ind i Østersøen og vokser også på Bornholm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: