Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen

 Figur

Atlas

: Dusk-Fredløs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig sumpplante med vandret krybende jordstængel og indtil 60 cm. høje skud.

Bladene er korsvis modsatte, smalt lancetformede og halvt stængelomfattende og har talrige brune kirtelprikker.

Blomsterne sidder i tætte klaser udgående fra bladhjørnerne. De er ofte 6-tallige, evt. 5- eller 7-tallige. De er små og gule og har dybt delt krone, som støvdragerne rager frem fra

Dusk-Fredløs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Rasmussen

Forveksling

: En karakteristisk og let kendelig art, som i hvert fald i blomst næppe forveksles med andre vilde, danske planter.

Uden blomst springer de lancetformede, korsvis modsatte, spidse blade i forbindelse med voksestedet i øjnene.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Dusk-Fredløs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Dusk-Fredløs baseret på Naturbasens observationer:
Dusk-Fredløs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dusk-Fredløs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig sumpplante med insektbestøvning af blomsterne og effektiv vegetativ formering med nye skud udgående fra den krybende jordstængel.

Etymologi:

Se Pengebladet Fredløs. Thyrsiflora af latin thyrsus=dusk forklarer artsnavnet, som har samme forklaring for det danske navn.

Levested

: I lavt vand i sumpe, moser og ved søbredder. Dens krybende jordstængel er ofte medvirkende til hængesæksdannelse. Planten vokser både under næringsfattige forhold og mere næringsrige, dog ikke under egentlig eutrofierede forhold.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: