Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Samel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat flerårig strandengsplante, der bliver indtil 40 cm. høj.

Bladene er helrandede, kødfulde og lidt kantet omvendt ægformede. Grundbladene er samlet i en roset.

De små hvide blomster er 5-tallige og sidder i endestillede klaser. Klasernes højblade er lidt forskudt ud af klasestilken i forhold til blomsterstandens hovedakse.

Samel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsebeth Hauge

Forveksling

: Samel har ret uanseelige blomster og er ikke særligt iøjnespringende på voksestederne. Det er dog en karakteristisk art, der ikke ligner andre danske blomsterplanter, og let genkendes, når man har gjort sig fortrolig med den.

Udbredelse

: Mest i Sydøstjylland, Vestsjælland og mod syd på Øerne. Da mange strandenge er groet til eller ødelagt som voksested for arten på anden vis, er den efterhånden ret sjælden.
Samel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En blomstrer juli-august.

Det ret tykke, kødfulde blade kan ses meget af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Samel baseret på Naturbasens observationer:
Samel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Samel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbetøvning af blomsterne - og sikkert også ret ofte selvbestøvning.

Etymologi:

Samel er af det latinske slægtsnavn Samolus, som i antikken anvendtes på en for os ukendt plante, som gallerne anvendte som lægemiddel mod sygdomme hos køer og svin. Det er formentlig af keltisk oprindelse.

Artslavnet Valerandi = Valerand´s Samolus er efter den franske botaniker Dourez Valerand (16. århunderede), som mente at den af oltidsforfatteren Plinius omtalte Samolus var identisk med vores Samel eller "Strand-Samel". Hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt.

Levested

: På strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9). Beskrivelsen af Svalerods biologi bygger i høj grad på Danmarks Vilde Planter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: