Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Kristensen
    Foto: Ole Kristensen
  • Fotograf: Helle Frank Skall
    Foto: Helle Frank Skall
  • Fotograf: Inger Hvid Arensbach
    Foto: Inger Hvid Arensbach

Atlas

: Lund-Fredløs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel, flerårig plante med nedliggende, rodslående, men i spidsten opstigende stængler, der har modsatte, bredt ægformede, spidse og glatte, tæt kirtelprikkede blade og gule blomster, der sidder enkeltvis på tynde stilke i bladhjørnerne. Blomsterne er tydeligt mindre end hos Pengebladet Fredløs.
Lund-Fredløs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Lund-Fredløs er en ret karakteristisk art. Mest ligner den Pengebladet Fredløs; men denne har helt nedliggende, ikke is pidsen opstigende stængler og meget mindre blomster.

Udbredelse

: Den er ikke særligt almindelig i Danmark, hyppigst i Sydøstjylland og temmelig sjælden på Øerne og Bornholm.
Lund-Fredløs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Lund-Fredløs baseret på Naturbasens observationer:
Lund-Fredløs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lund-Fredløs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og selvbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Pengebladet Fredløs. Nemorum betyder "voksende i lunde", latin nemus=lund. Det danske artsnavn er en oversættelse af det latinske.

Levested

: Fugtige steder på næringsrig bund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: