Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Atlas

: Lugtløs Kamille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En glat, 1-2 årig urt med indtil 70 cm. høje, grenede stængler.

Bladene er 2-4 gange fjersnitdelte med trådformede, brodspidsede flige.

Blomsterkurvene er indtil 4 cm. i diameter og mere eller mindre halvskærmfprmet samlede foroven på planten.

Kurvbunden er kegleformet og markfyldt.

Kurvene har indtil 20 hvide randkroner, medens skivekronerne er let mørkegule.

Kurvsvøbets blade har en smal brun hindekant.

Plantens lugt er svag, lidt ram.

Lugtløs Kamille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: En meget variabel plante.

Forveksling

: Vellugtende kamille har hul kurvbund og behagelig krydret duft ved nulring og knusning.

Strand-Kamille er flerårig og har forvedede nedre stængeldele. Den kendes lettest fra Lugtløs Kamille på at have butte ender på bladfligene. Desuden har den lidt større kurve og flere randkroner.

Ager-Gåseurt har dobbelt fjersnitdelte, blade med smalle, ikke trådformede, helrandede afsnit og har svagt aromatisk luft.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Lugtløs Kamille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Lugtløs Kamille baseret på Naturbasens observationer:
Lugtløs Kamille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lugtløs Kamille - månedlig fordeling

Biologi

: En 1-2 årig urt med insektbstøvning af kurvene.

Frøene mangler fnok, men er små og spredes let med vinden.

Etymologi:

Matricaria er afledt af latin matrix, genitiv matricis. Kamille er afledt af det gamle latinske navn chamomilla for Vellugtende Kamille. Og det kommer igen af græsk khamai ("på jorden", "lav") og meon="æble" sigtende til Vellugtende Kamilles behagelige æbleagtige duft. Inodora er "lugtløs" (hvad en egentlig ikke er):

Levested

: Frugtbar, dyrket jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: