Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henning Christiansen
    Foto: Henning Christiansen
  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann
  • Fotograf: Anne-Grethe Lentz
    Foto: Anne-Grethe Lentz

Atlas

: Sanikel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med en indtil 40 cm. høj bladløs eller fåbladet, rank stængel, der i reglen kun er lidt delt foroven, eller udelt.

Ved grunden er der en roset af skinnende, mørkegrønne, hånddelte blade, som er lappede og med skarpt savtakkede flige.

Blomsterstanden er skærmagtig og består af små kugleformede hoveder af hvide blomster med et mere eller mindre rødligt skær. Hvert hoved er omgivet af små svøbblade.

Blomsterne består af få tvekønnede blomster, som er omgivet af hunblomster.

Planten er ofte vintergrøn.

Sanikel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Troels Ingemann

Variation

: Vegetative individer er hyppige.

Forveksling

: Når man har gjort sig fortrolig med planten, er det svært at forveksle den med andre vildtvoksende danske planter.

Den fra dyrkning sjældent forvildede Stor Stjerneskærm kan dog ligne, men har et helt anderledes kronbladsagtigt svøb med meget bredere, netårede, svøbblade: www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Ret almindelig, men noget pletvis udbredt, i løvskov på Øerne, i Østjylland og på Bornholm.
Sanikel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomster juni-august, men kan ofte erkendes året rundt ved de vintergrønne rosetter.

Tidsmæssig fordeling

af Sanikel baseret på Naturbasens observationer:
Sanikel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sanikel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig skærmplante med insektbestøvning af blomsterne.

Den er meget skyggetålende.

Den har haft folkemedicinsk anvendelse som sårhelende middel.

Etymologi:

Sanikel kommer af latin sano: jeg helbreder, læger. Jfr. "sanitet" m.v.

Levested

: Fugtig, leret, ofte kalkpræget bund i løvskov og også undertiden på gamle overdrev og tørre enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Danmarks Skærmplanter, Niels Faurholdt & Jens Christian Schou, Biologisk Forening for Nordvestjyllands, BNFs Forlag 2012. ISBN: 87-87746-11-5 .

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: