Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank

Atlas

: Almindelig Hulsvøb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 50-80 cm. høj 2-årig skærmplante. Stænglen er relativ tynd og opsvulmet ved leddene. Den er beklædt med lange nedadrettede og uddtående hår og tæt besat med røde pletter, der nedadtil kan flyde sammen. Bladene er 2-3 x fjersnitdelte og med afrundede, takket-lappede afsnit. Blomsterne er små og hvide og sidder i en ofte nikkende dobbeltskærm med 0-2 storsvøbblade og 6-8 lancetformede, lidt hule småsvøbblade.
Almindelig Hulsvøb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Frank

Variation

: Der er ingen variation af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Der er overfladiske forvekslingsmuligheder med flere arter skærmplanter. Men Vild Kørvel og Hvas Randfrø har grøn, ikke-rødplettet stængel. Skarntyde er en kraftigere plante med hængende svøbblade og rødplettet, men glat stængel, der ofte ved gnidning giver en karakteristisk lugt af museurin.

Udbredelse

: Almindelig hulsvøb har taget stærkt til i tal de senere år og er meget almindelig og dominerende i flere byområder. Samlet set er arten almindelig i hele landet, men næringsbegunstiget.
Almindelig Hulsvøb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hulsvøb baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hulsvøb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hulsvøb - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig urt med insektbestøvning af blomsterne. Den er skarptsmagende og giftig på grund af indholdet af de flygtige alkaloid chaerophylin. Hø med meget Hulsvøb er giftigt for kreaturerne.

Etymologi: Chaerophyllum er en latiniseret form af det græske navn for Have-Kørvel khairephyllon. Hulsvøb skal skyldes, at småsvøbets blade danner en hul skål under småskærmen. Temulum betyder "beruset", "bedøvende", "fremkaldende svimmelhed" og sigter til giftvirkningen.

Levested

: Næringsrig bund i haver, parker, langs vejkanter, i bynære skove, på ruderater o.s.v.

Trusler

: Arten er på ingen måde truet, snarere noget aggressiv i sin udbredelse.

Bevaringstiltag

: Ikke relevant på grund af artens almindelighed.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, 1956-57 og senere.

De senest indberettede arter i Naturbasen: