Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Kristensen
    Foto: Peter Kristensen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen

Atlas

: Vild Kørvel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 150 cm høj og med hul, furet stængel, som er ret svagt korthåret, mest ved de ofte opsvulmede bladfæster. Planten er næsten uden lugt.

Bladene er svagt hårede på undersiden og 2-3 gange fjersnitdelte.

Bladskederne er hårede på nerverne og langs randen.

Blomsterstanden består af dobbeltskærme uden storsvøb og med småsvøb af indtil 6 æg-lancetformede svøbblade. Frugten er 6-11 mm, aflang, kølleformet med kort næb.

Vild Kørvel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristian westh

Variation

: Bladfæsterne kan være rødlige, dog ensfarvet rødlige, og ikke plettede som skarntyde.

Forveksling

: Der er mange forvekslingsmuligheder inden for skærmplantefamilien for arten:

Gærde-Kørvel har glat, ikke furet stængel og ægformede/ovale frugter med krogbørster (korte, tykke krogbøjede hår).

Have-Kørvel (dyrket og forvildet) har frugter, der ligner Vild Kørvels frugter, men helt glat stængel, 2-3 smalt linje-lancetformede småsvøbblade og lugter af "kørvel" eller anis/lakrids.

Almindelig Hulsvøb og arter af Bjørneklo (Heracleum) har stærkt og langt ruhårede stængler, som ofte er mere eller mindre rødplettede.

Skarntyde har glat og rødplettet stængel og som frisk ubehagelig lugt af museurin. Den har storsvøb (som dog kan være faldet af) og frugter, som er næsten kugleformede med bølgede ribber.

Hjorterod (i Danmark næsten kun ved kyster i Storebæltregionen og det sydvestlige Kattegat) har dybt furet massiv stængel (hul hos Vild Kørvel), storsvøb og stivhårede, ovale frugter.

Vild Gulerod har stivhåret stængel, fjersnitdelte storsvøbblade, frugter med lange børster/torne og den typiske gulerodslugt.

Udbredelse

: Uhyre almindelig. Tæt på at være "nationalplante" for Danmark. I hede- og sandjordsegne findes den dog overvejende, hvor der er fyldjord langs veje etc.
Vild Kørvel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer primo maj-ultimo juni. Man kan dog undertiden finde blomstrende planter frem til medio september. Den visner mere eller mindre hen en måneds tid efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Vild Kørvel baseret på Naturbasens observationer:
Vild Kørvel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vild Kørvel - månedlig fordeling

Biologi

: Toårig urt med pælerod. Vindslyngspredning.

Levested

: Langs veje, skrænter, i græsvegetation, ruderater o.s.v. Delvis kulturbetinget.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mest efter Nordiske Skærmplanter af Niels Fauerholdt og Jens Christian Schou, ISBN 87-990006-0-1udgivet i 2004 af Dansk Botanisk Forening på eget forlag.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: