Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Angelik overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mange kalder den Skov-Angelik, men vi har kun denne ene Angelik i Danmark.

Planten er indtil 2 meter høj. Stænglen er hul og glat, dog lidt dunet foroven, blådugget og ofte kraftigt purpurfarvet.

Bladene er glatte, 2-3 gange fjersnitdelte, med skævt ægformede skarpt takkede afsnit. Med kraftigt oppustede bladskeder. De nedre stængelblade har rendeformet stilk.

Blomsterstanden er en dobbeltskærm med tydeligt hvælvede småskærme (men ikke stærkt hvælvede, kugleformede som hos Strand-Kvan). Storsvøb fraværende eller evt. tidligt visnende, småsvøb med dunede linjeformede blade af længde med blomsterstilkene. Blomsterne er hvide til lyserøde og regelmæssigt radiærsymmetriske.

Frugten er 4-5 mm lang, vinget, ægformet og stærkt sammentrykt. Med krydret til ubehagelig lugt ved knusning.

Angelik
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Den ligner Strand-Kvan en hel del, men denne har grønne blomster og stærkt hvælvede, næsten kugleformede småskærme og trinde, nedre bladstilke (rendede hos Angelik).

Kan meget overfladisk forveksles med arter af Bjørneklo (Heracleum), men disse har tydeligt hårede stængler.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet.
Angelik - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september. Uden for blomstringssæsonen må den kendes fra Strand-Kvan på de rendede, nedre bladstilke.

Tidsmæssig fordeling

af Angelik baseret på Naturbasens observationer:
Angelik - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Angelik - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vindslyngspredning.

Levested

: Fugtig skov og krat, enge, moser og rørsump.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger især på Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou - udgivet af Dansk Botanisk Forening 2004 på eget forlag. Desuden Den Ny Nordiske Flora og Danmarks Vilde Planter.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: