Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peder Brøgger
  Foto: Peder Brøgger
 • Fotograf: Peder Brøgger
  Foto: Peder Brøgger
 • Fotograf: Peder Brøgger
  Foto: Peder Brøgger

Atlas

: Flod-Klaseskærm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Er næsten altid neddykket, men kan optræde som sumpplante. Den neddykkede form kan danne pudeformede bevoksninger, mens sumpformen har oprette stængler der kan blive indtil en meter høje. Stænglen er hul. Bladene er fintdelte. De ikke neddyrkede stængelblade er kileformede ved grunden. De neddykkede blade er mere fintdelte og med kileformede og trådfine kløvede endeafsnit.

Planten har hvide blomster, som er samlet i småskærme. Blomsterskærmene kan være endestillede eller placeret modsat bladene.

Flod-Klaseskærm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peder Brøgger

Forveksling

: Sumpformen kan forveksles med Billebo-Klaseskærm. Sumpformen er dog meget sjælden.

Udbredelse

: Er fundet i Skjern Å systemet, Vorgod Å og Storåen.

Er meget sjælden i hele dens udbredelsesområde (det nordlige europa). Flod-Klaseskærm er rødlistet som NT - næsten truet.

Flod-Klaseskærm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Flod-Klaseskærm baseret på Naturbasens observationer:
Flod-Klaseskærm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flod-Klaseskærm - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Blomstrer i august-september. Plantens frugter bliver spredt med vand. Frugten selv er 5-6,5 mm lange og ovale. Den anlægger kun blomster i roligere vand, mens den laver store sterile undervandsplanter i vandløb der har meget strøm.

Levested

: Vokser i rindende, næringsrigt vand ned til 2 meters dybde.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Skærmplanter - Niels Faurholt og Jens Christian Schou

Danske Vandplanter - Miljønyt nr. 2 1990, Miljøministeret

www2.dmu.dk...data...

Delprojekt. Genopretning af Varde Å. Bilad til projektbeskrivelsen. Bilag 9. Vandmiljøet i Varde Å systemet. Ribe Amt.

Den nye nordiske flora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: