Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Noomi Channette Igel
    Foto: Noomi Channette Igel
  • Fotograf: Bent Svensson
    Foto: Bent Svensson
  • Fotograf: Bent Svensson
    Foto: Bent Svensson

Atlas

: Billebo-Klaseskærm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil ca. 130 cm høj, men ofte lavere. Planten er opret og glat. Stænglen er hul og rigt grenet, og med karakteristiske kranse af tykke rødder ved grunden.

Bladene er glatte og meget fintdelte, indtil 4 x fjersnitdelte og med lancetformede småafsnit. Undervandsblade er ligeledes fint fjersnitdelte, med linjeformede afsnit, som er længere end luftbladenes. Stænglen er oppustet og fortykket forneden, indtil 10 cm tyk.

Frugen er 3,5-4,5 mm og omvendt ægformet til oval.

Billebo-Klaseskærm har en tydelig, persilleagtig lugt, som de mest nærliggende forvekslingsmuligheder ikke har - og som kan være nyttig, når man skal identificere atypiske planter og kummerformer.

Billebo-Klaseskærm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Se kendetegn

Forveksling

: Planten er ret karakteristisk. Andre arter i slægten (Vand-Klaseskærm og Eng-Klaseskærm) har ikke den stærkt forgrenede stængel og kransene af tykke rødder ved grunden, er langt mindre bladrige og har ret anderledes udseende blade.

Den kan forveksles med sumpformen af Flod-Klaseskærm:

Den sjældne Flod-Klaseskærm er delvis flydende og nedliggende; dens stængel er ikke opblæst ve3d grunden og uden kranse af rodtrævler; stængelbladene har kileformet basis og er næsten ustilkede (afrundet ægformet basis opg tydeligt stilkede hos Billebo-Klaseskærm)

Gifttyde har helt andre blade, med savtakkede, meget grovere afsnit - og er mere grågrøn.

Bredbladet Mærke og Sideskærm har enkelt fjersnitdelte blade, der er takkede/fligede og med meget grovere afsnit.

Udbredelse

: Den er ret almindelig, dog noget mindre hyppig i Midt- og Vestjylland. Rødlistekategori: LC - ikke truet.
Billebo-Klaseskærm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer primo juli-ultimo august. Plantens løv er ret karakteristisk og kan erkendes til hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Billebo-Klaseskærm baseret på Naturbasens observationer:
Billebo-Klaseskærm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Billebo-Klaseskærm - månedlig fordeling

Biologi

: En til toårig sumpplante, der har vandspredning af frugterne.

Navnet "Billebo" skyldes, at stænglens luftfyldte dele flyder på overfladen, når planten dør. Hulrummene i stænglen er yndede tilflugtssteder for mange vandinsekter, herunder forskellige vandbiller.

Det videnskabelige slægtsnavn Oenanthe er fra græsk oinos=vin og nthos=blomst og hentyder til, at en nu ukendt plante fra slægten havde vinduftende blomster.

Aquatica betyder "voksende i eller ved vand"

Levested

: Næringsrig, dyndet bund ved søer og damme og langsomt flydende vandløb. De nedre dele af planten er ofte vanddækket, men den kan spire og blomstre på blottet dyndbund.

En typisk biotop er næringsrige skovsumpe.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger især på

Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou, udgivet af Dansk Botanisk Forening i 2004.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter af Skytte-Christiansen.

Se også "Danske Vandplanter" som ligger på Nettet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: