Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

Atlas

: Almindelig Pimpinelle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med karakteristisk lugt, især i roden, og enkelt fjersnitdelte grundblade.

Den bliver indtil 50 cm. høj og har opstigende til opret grenet stængel, som er glat til dunet og som udgår fra en kort lodret jordstængel beklædt med trævler fra foregående års visne blade. Jordstænglen går over i en pælerod.

Stænglen er sej, trind og stribet og har ved grunden en roset af i reglen enkelt fjersnitdelte grundblade med ægformede savtakkede afsnit.

De nedre stængelblade ligner grundbladene; opadtil har de 2-3 fjersnitdelte blade, som sidder direkte på bladskederne. De øvre stængelblade har veludviklede rødlige skeder og er noget reducerede, så planten opadtil kan virke næsten bladløs.

Blomsterne er hvide og sidder i 6-15 strålede dobbelskærme uden stor- og småsvøb. Griflerne er kortere end frugtknuden og frugten er ca. 2mm. lang og ægformet med utydelige ribber.

Almindelig Pimpinelle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Nogle gange er grundbladene 2-3 x fjersnitdelte.

Forveksling

: De enkelt-fjersnitdelte grundblade, rodens (og i nogen grad de øvre deles) lugt og blomstens mangel på både stor- og småsvøb gør planten ret let at kende.

Stor Pimpinelle er en væsentligt kraftigere plante med indtil meterhøj kantet-furet hul stængel. Både grundbladene og de øvre blade er enkelt fjernsitdelte med ægformede groft savtakkede afsnit. Blomsterne er større og har ca. 2 mm. lang griffel (1 mm. hos Alm. Pimpinelle).

NB: Grundbladene har en ganske stor lighed med Bibernelles grundblade. Er man i tvivl, må man nærstudere planten og undersøge, om den har den karakteristiske pimpinellelugt. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, hyppigst i næringsfattige egne.
Almindelig Pimpinelle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Pimpinelle baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Pimpinelle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Pimpinelle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig skærmplante med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Pimpinella stammer fra middelalderlatin og har også været brugt om Bibernelle i Rosenfamilien.

Saxifraga er "stenbrydende" og menes at hentyde til tidligere medicinsk virkning, hvor den blev brugt mod nyresten. Men det kan også tolkes som hentydende til plantens voksesteder, som ofte er tørre, stenede steder.

Roden (og i mindre grad de øvre dele af planten) har en karakteristisk lugt af bitterstoffet pimpinellin, som stadig bruges som middel mod hæshed og andre halslidelser. Der er også æteriske olier i den.

Levested

: Tør, græsklædt lidt næringsfattig bund både sur og kalkpræget: Overdrevsbakker, vejkanter, grå klit, lyngheder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: