Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Bredbladet Mærke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Opret, indtil 2 meter høj.

Stængel glat, hul og kraftigt kantet.

Blade er glatte og enkelt fjersnitdelte med indtil 8 par brede lancetformede til ovale, savtakkede afsnit.

Blomsterstanden er endestillede dobbeltskærme. Stor- og småsvøb med 3-10 uloige lange lancetformede blade med smal hindekant nær basis.

Blomster hvide. Kronblade ca. 1 mm lange, ikke kløvede, og med tydeligt ombøjet spids.

Undervandsblade er ret forskellige fra luftbladene og kan være indtil 3 x fjersnitdelte og med meget smalle afsnit. Overgangstyper mellem luft- og undervandsblade ses ofte.

Den er giftig som så mange andre skærmplanter.

Bredbladet Mærke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Sideskærm har grovtakkede til fligede afsnit.

Gifttyde har groft takkede, flere gange fjersnitdelte bladafsnit og mangler storsvøb. Den er også mere mørkegrøn.

Kær-Svovlrod har meget finere løv.

Billebo-Klaseskærm har meget finere løv og tyk, oppustet nedre stængel.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet, dog mindre mindre almindelig i Nord- og Vestjylland.
Bredbladet Mærke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august. Planten kan ret let erkendes vegetativt til hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Mærke baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Mærke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Mærke - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vindslyngspredning og vandspredning.

Etymologi:

Sium er af græsk son, om betegner forskellige vandplanter.

Marke er lånt fra tysk, og brugtes i ældre tid om forskellige skærmplanter.

Levested

: Bredder af ret næringsrige søer og vandløb, ofte i den limniske rørsump, hvor det nedre af stænglen er vanddækket.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger især på

Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou, udgivet af Dansk Botanisk Forening i 2004.

Desuden Den Ny Nordiske Flora og Danmarks Vilde Planter af Skytte-Christiansen. Se også "Danske Vandplanter", som ligger på Nettet.

De senest indberettede arter i Naturbasen: