Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Strand-Kvan overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig plante af indtil 230 centimeters højde, dog ofte noget lavere.

Stænglen er hul og glat, grøn eller grøn med mere eller mindre rødt, undertiden helt purpurrød til violet.

Bladene er store og glatte, 2-3 gange fjersnitdelte, og æg- til hjerteformede afsnit, der har en tendens til at være trefligede. Bladstilkene er trinde.

Blomsterstanden er en dobbeltskærm; både stor- og småskærme er kraftigt hvælvede. Blomsterne er lysegrønne og regelmæssigt radiærsymmetriske, kronblade 1 mm lange og spidse.

Småsvøbblade ca. halvt så lange som blomsterstilken.

Frugten 5-6 mm lang, stærkt sammentrykt med lave ribber og er strågul som moden.

Hele planten har behagelig aromatisk lugt.

Strand-Kvan
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Højmark-Jensen

Variation

: Se kendetegn

Forveksling

: Strand-Kvan ligner Skov-Angelik en hel del, men denne har hvidlige blomster og rendeformede nedre bladstilke (trinde hos Strand-Kvan).

Den kan overfladisk ligne arter af Bjørneklo, men disse har mere eller mindre håret stængel og ubehagelig lugt.

Fjeld-Kvan (Angelica archangelica ssp. archangelica) forekommer naturligt mod nord i Skandinavien og dyrkes nu og da som køkkenurt. Den kan undertiden træffes forvildet.

De kendes fra hinanden på, at Fjeld-Kvan har småsvøbblade af længde med blomsterstilken og større frugter med skarpe ribber, hvor de hos Strand-Kvan kun er ca. halvt så lange som blomsterstilken. Strand-Kvan smager i reglen ret bittert, hvor Fjeld-Kvan har en mere behagelig aromatisk smag.

Udbredelse

: Temmelig almindelig ved øst- og syddanske kyster, ellers sjælden. Ofte ret talrig og iøjnefaldende, hvor den forekommer. Indlandsforekomster, typisk i kanten af næringsrig rørsump eller ved åbredder, er ret sjældne.
Strand-Kvan - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli. Bladene kan erkendes til hen på vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Kvan baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Kvan - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Kvan - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vindslyngspredning og vandspredning.

Levested

: Kyster og kystnære lokaliteter og sjældnere langs åer, i rørsumpe etc. i indlandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou, udgivet af Dansk Botanisk Forening på eget forlag i 2004.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter af Skytte-Christiansen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: