Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup
  • Fotograf: Erik Brejl
    Foto: Erik Brejl

Atlas

: Sideskærm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kaldes også Smalbladet Mærke.

Den er indtil 100 cm høj og opstigende til opret. Stænglen er trind, glat, hul og rodslående forneden. Planten har udspærrede grene. Bladene er glatte og enkelt fjersnitdelte, grovtakkede til svagt fligede.

Blomsterstanden består af sidestillede dobbeltskærme. Storskærmene er med 7-18 skærmgrene. Der er både stor- og småsvøb med 4-8 smalt lancetformede blade.

Sideskærm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Bredbladet Mærke har stærkt kantet stængel og endestillede skærme med 20-30 skærmgrene.

Vild Selleri mangler svøbblade.

Gifttyde har flere gange fjersnitdelte blade.

Billebo-Klaseskærm har flere gange fjersnitdelte blade med meget finere løv.

Udbredelse

: Almindelig, dog lidt mere sparsom i Vestjylland.
Sideskærm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august. Bladene kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Sideskærm baseret på Naturbasens observationer:
Sideskærm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sideskærm - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig sumpplante.

Levested

: Ved søbredder og langs vandløb, i grøfter og væld.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger især på

Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou, udgivet af Dansk Botanisk Forening i 2004.

Se desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

og

Danske Vandplanter (ligger på Nettet):

www.mst.dk...87-503-8378-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: