Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Carsten Horup
    Foto: Carsten Horup
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Eng-Klaseskærm overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 80 cm. høj, ret spinkelt bygget skærmplante, hvis stængel er ugrenet eller forholdsvis svagt grenet foroven.

Bladafsnittene er linjeformede og i alt fald på de øvre blade er de tydeligt længere end bladstilken, modsat forholdene hos de andre arter i slægten.

Eng-Klaseskærm har i reglen et tydeligt udviklet vedvarende storsvøb bestående af 3-6 smalt lancetformede svøbblade, hvor storsvøbet mangler eller er tidligt affaldende hos andre arter i slægten.

Småskærmene er 7-12 i tal og næsten kugleformede.

Stænglen er stribet og massiv, i alt fald hos yngre planter.

Frugten er ca. dobbelt så lang so griflen.

Eng-Klaseskærm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Inden for slægten kendes den på de linjeformede bladafsnit og det tilstedeværende storsvøb.

Billebo-Klaseskærm har oppustet nedre stængel og en eller flere kranse af rødder forneden på sætnglen.

Vand-Klaseskærm har rørformet oppustede bladskeder og er tydeligt blågrøn.

Flod-Klaseskærm har opstigende, men ofte nedsænket stængel og bladafsnit næsten uden stilk. Sumpformen landet

Udbredelse

: Planten er ret sjælden i Danmark.hyppigst Limfjorden, mod syd på Øerne og i østlige Sønderjylland.

På den danske rødliste er den vurderet til LC - ikke truet, trods stor tilbagegange efter nedgang i rørhøst og høslæt. - En af de arter, der ved næste revision formentlig vil blive tildelt en højere truet-kategori.

Eng-Klaseskærm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Eng-Klaseskærm blomstrer ultimo juli-primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Klaseskærm baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Klaseskærm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Klaseskærm - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig skærmplante, hvis blomster bestøves af insekter og hvis frugter spredes især med vand.

Levested

: Den vokser især på strandenge, sjældent i rigkær lidt fra kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: