Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Mogensen
    Foto: Marianne Mogensen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart

 Figur

Atlas

: Lundgylden overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En næsten glat indtil 1,5 meter høj skærmplante, der er noget grenet foroven. Stænglen er opadtil vinget med spredte stjernehår. Arten har en lille, ægformet underjordisk knold.

Blomsterstanden og plantens øvre dele er iøjnefaldende gule. Den nedre del af planten er rent grøn.

De øvre blade er gulgrønne, hjerteformede og fint rundtakkede samt stængelomfattende med overlappende basis. De nedre blade er grønne og 1-flere gange 3-delte, og kan minde om små, blanke blade af skvalderkål.

Blomsterne er gule og skærmene mangler såvel storsvøb som småsvøb.

Frugten er dobbelt kugleformet, sortbrun og svagt glinsende. Delfrugterne har tre tydelige ribber.

Lundgylden
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Lundgylden er en iøjnefaldende og karakteristisk plante, som ikke bør kunne forveksles med andre blomsterplanter. - De gulgrønne øvre dele af planten springer i øjnene.

Fra andre gulblomstrede skærmplanter kendes den herhjemme let på de hele, stængelomfattende øvre blade.

Udbredelse

: Planten er spredt fra dyrkning, vist oprindeligt fra herregårde på Sjælland. - Den forekommer hist og her i det storkøbenhavnske område, og er under spredning. Den er ret sjælden på Sjælland (lokalt ses dog store bestande). I den øvrige del af landet er arten meget sjælden eller manglende.

Når den har indfundet sig et sted, holder den sig ofte i en del år. Selv om arten ikke har vegetativ formering, kan den brede sig en del og lokalt blive ret dominerende i haver og parker.

I Danmark er den under spredning og naturalisering, medens dette ikke ser ud til at være tilfældet i Sverige; i alt fald er den ikke behandlet i Den Virtuella Floran (svensksproget netflora).

Store bestande findes på Københavns Vestvold mellem Roskildevej og Jyllingevej, hvor den næsten tager karakter af landskabsukrudt.

Lundgylden - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lundgylden blomstrer i perioden maj-midten af juni. Den visner ned hen på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Lundgylden baseret på Naturbasens observationer:
Lundgylden - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lundgylden - månedlig fordeling

Biologi

: En 2-årig eller fåårig urt, der er i stand til at danne større bestande ved frøspredning.

Blomsterne bestøves af et stort antal insektarter og frugterne (delfrugterne) spredes fra naturens hånd ved vindslyngspredning og måske i nogen grad dyrespredning. Arten er dog også menneskespredt bl.a. via trafik og haveaffald samt udbringning af flis m.v.

Det videnskabelige slægtsnavn "Smyrnium" betyder "fra Smyrna" (nu Izmir på den tyrkiske Middelhavskyst): artsnavnet "perfoliatum" hentyder til de øvre blades stængelomfattende bladbasis.

Det danske navn må siges at være selvforklarende.

Planten stammer fra Syd- og Sydøsteuropa.

Levested

: Grøftekanter, ruderater, gamle tilgroede haver, byparker, bynære skove, herregårdsparker m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: