Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Steen Rabjerg
    Foto: Steen Rabjerg

 Figur

Atlas

: Smalbladet Hareøre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 35 cm høj. Stænglen er opstigende, spinkel og ofte forgrenet næsten fra grunden.

Bladene er smalt, linje-lancetformede og blågrønne.

Blomsterne er små: kun ca. 0,5 mm lange, næsten siddende, i fåblomstrede skærme og omgivet af sylformede svøbblade.

Frugterne er næsten kugleformede.

Smalbladet Hareøre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen

Variation

: Ingen relevant.

Forveksling

: Ved nærmere eftersyn kan den ikke forveksles med andre planter. Meget overfladisk betragtet kan den måske forveksles med smalbladede arter af pileurt.

Udbredelse

: Ret sjælden, hyppigst i Østdanmark, hvor den lokalt kan være talrig på tørre, velgræssede strandenge.
Smalbladet Hareøre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer medio juli-medio september.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Hareøre baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Hareøre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Hareøre - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig, saltelskende urt. Vindslyngspredning. Ret græsningsafhængig.

Levested

: Strandoverdrev og tørre strandenge. Gror ofte på engmyretuer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger mest på Nordiske Skærmplanter af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou, udgivet af Dansk Botanisk Forening på foreningens forlag i 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: