Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mai Løbner  Andersen
    Foto: Mai Løbner Andersen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Almindelig Mangeløv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig og med tueformet vækst.

25-120 cm høj. Den er ikke vintergrøn. Stilkene er gulbrunt-blegt gulskællede. Bladpladen er uden kirtler. Sekundærafsnit er tandede, med afrundet spids og svagt nedbøjet rand.

Bladene er 2 x fjersnitdelte.

Sporehushobene er runde som for andre arter Mangeløv.

Almindelig Mangeløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den kan forveksles med flere andre arter af Mangeløv, men disse har i reglen 3-4 x fjersnitdelte blade og blege skæl, mørke skæl eller skæl med mørk midterzone.

Gulskæl-Mangeløv (sjælden i DK) har ligeledes 2 x fjersnitdelte blade og hovedbladafsnittenes midtribbe beklædt med mørkebrune skæl.

Fjerbregne har meget finere løv og ormeformede sporehushobe.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i hele landet, dog lidt mindre almindelig i Vest- og Nordjylland.
Almindelig Mangeløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-september og kan erkendes hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Mangeløv baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Mangeløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Mangeløv - månedlig fordeling

Biologi

: Den sædvanlige karsporeplantebiologi med generationsskifte: bregneplante (2N), sporer (N), forkim med æg- og sædgemmer (N), hvorfra bregneplanten (2N) spirer frem efter befrugtning af ægcellerne.

Forkimen er en flad grøn skive, få cm i diameter.

Levested

: Skove, krat, skrænter o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Søren Grøntved Christiansen har skrevet en interessant artikel i Urt om de skarpfinnede mangeløvarters oprindelse. Nogle er opstået som artshybrider af andre.

Christiansen, S.G.

1994 De "skarpfinnede" Mangeløv-arter - (Dryopteris spinulosa-komplekset)URT 18:2, 53-58

De senest indberettede arter i Naturbasen: