Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Ørnebregne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil et par meter høj og har 3 x fjersnitdelt og læderagtigt blad, som er mørkegrønt. Det nederste sæt sideflige af 1. orden (primærflige) er i reglen omtrent af længde som det næstnederste sæt. Sekundærfligene (flige af 2. orden) er omtrent ens brede, og hårede på hele undersiden.

Jordstænglen er krybende, og bladene står enkeltvis eller i smågrupper. Planten er næsten altid bestanddannende qua vegetativ formering med jordstænglen.

I et tværsnit af stænglen danner karstrengene et mønster, der minder om en heraldisk dobbelthovedet ørn, hvilket har givet planten dens navn.

Ørnebregne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Der er stor variation m.h.t. længden af de nederste sideflige af 1. orden, og mange planter ser ud til at være mellemformer til Nordlig Ørnebregne, hvor det nederste sæt primærflige er væsentlig større den de øvre, så bladet fremtræder tredelt.

Forveksling

: Arten Ørnebregne er let genkendelig ud fra størrelse og bladform.

Adskillelsen til underarten Nordlig Ørnebregne: Ptridium aquilinum ssp. latiusculum er vanskelig.

Nordlig Ørnebregne har bladene tydeligt delt i 3 hovedafsnit, fordi det nedre sæt primære sideflige er kraftigt forstørrede; men det kan Almindelig Ørnebregne også have i varierende grad i nogle bestande (krydsninger?).

Nordlig Ørnebregne har smalt trekantede flige af 2. orden, som kun er hårede på undersidens midtribbe og rand.

Udbredelse

: Den er almindelig i hele landet på egnede voksesteder.

Dette gælder Almindelig Ørnebregne. Både denne og Nordlig Ørnebregne (ssp. latiusculum) forekommer i Danmark, men udbredelsen af den sidste er ikke særligt godt dokumenteret, og det ser ud til, at mellemformer er hyppige.

Ørnebregne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den danner sporer juli-september og kan erkendes vækstsæsonen ud.

Tidsmæssig fordeling

af Ørnebregne baseret på Naturbasens observationer:
Ørnebregne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ørnebregne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude, som ofte står i store, tætte bestande.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Mager til mesotrof bund på heder, i lysåbne skove, på overdrev etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: