Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Smalbladet Mangeløv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver 30-80 cm høj og er tueformet.

Bladene er 2-3 x fjersnitdelte (kummerformer og unge blade kun 2 x). Bladstilken er ca. af længde med

bladpladen, med rødbrun basis og beklædt med butte, ret korte, hvidlige til blegt lysebrune, ensfarvede skæl.

Bladpladen er matgrøn til gulgrøn og smalt ægformet. De nedre primære bladafsnit er ofte sterile. Bladafsnittene er plane og i reglen uden kirtler. Bladene er undertiden vintergrønne.

Sporehushobene er runde og med rundt slør.

Smalbladet Mangeløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: På sur og næringsfattig bund bliver bladene ofte så blegt gulgrønne, at man kan undre sig over, at det er samme art som de planter, der optræder på mere frodig bund.

Sterile krydsninger med Finbladet og Bredbladet Mangeløv er ret hyppige.

Forveksling

: De blege, butte skæl er i reglen nok til at bestemme arten.

Man skal dog være opmærksom på, at hybrider med Finbladet og Bredbladet Mangeløv er ret hyppige. Disse er undertiden mere hyppige end forældrearterne, men sterile (udvikler ikke modne, spiringsdygtige sporer) og ellers intermediære.

Udbredelse

: Den er almindelig landet over.
Smalbladet Mangeløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-august og kan erkendes hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Mangeløv baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Mangeløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Mangeløv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig, tueformet staude, der som andre karsporeplanter har generationsskifte:

Bregneplante (2N) - sporer (N) - grønt 1 cm bredt forkim (N) med æg- og sædgemmer, hvor bregneplanten (2N) spirer frem efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Bred økologisk amplitude. Krat, skov, eng, hede o.s.v. Både frugtbar og mager bund. Står ofte, men ikke altid, mere fugtigt end Bredbladet Mangeløv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Søren Grøntved Christiansen har skrevet en interessant artikel i Urt om de skarpfinnede mangeløvarters oprindelse og hvordan man adskiller dem. Nogle er opstået som artshybrider af andre.

Christiansen, S.G.

1994 De "skarpfinnede" Mangeløv-arter - (Dryopteris spinulosa-komplekset)URT 18:2, 53-58

De senest indberettede arter i Naturbasen: