Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Bredbladet Mangeløv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 1,2 meter høj og med tydeligt tueformet vækst. Der er ingen bladdimorfi. Bladene er mørkegrønne, 2-4 x fjersnittdelte og med ret tydeligt bøjede rande og ret læderagtige.

Vigtig vejledende feltkarakter¨ift. Finbladet Mangeløv:

På det nederste sæt primærafsnit på bladpladen er det inderste sæt sekundærafsnit under halvt så langt som primærafsnittet.

Stilken er knap så lang som bladpladen og med sylformede, forneden ret brede skæl, som er mørke på midten og ofte har en tydelig mørk afgrænset midtstribe, og hvor det mørke når ud i skællets spids.

Ved mikroskopering ses, at sporerne ikke har den lyse rand (perinet), som Finbladet Mangeløvs sporer har. Mikroskopering med et par 100 x forstørrelse er nødvendig!

Bredbladet Mangeløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Ingen af direkte interesse for bestemmelsen, men sterile hybrider med andre mangeløvarter kan være hyppige og er så intermediære.

Forveksling

: Finbladet Mangeløv har gulgrønne blade med plane afsnit og smallere skæl på bladstilken, hvor det mørke ikke når ud til spidsen af skællet og sjældent danner en afgrænset mørk midtstribe. Ved bladpladens nederste sæt primærafsnit er det første sæt sekundærafnit mindst halvt så lange som primærafsnittet (under halvt så lange hos Bredbladet Mangeløv). - En 100 pct. sikker adskillelse af Bred- og Finbladet Mangeløv fordrer mikroskopering af sporerne, hvor Finbladet Mangeløvs sporer har en lys rand, som ikke er der hos Bredbladet Mangeløvs sporer.

Smalbladet Mangeløv adskilles på de lyse, butte skæl på stænglen.

Butfinnet Mangeløv ligner ikke, og har tydelig bladdimorfi, hvor de fertile blade inderst i tuen afviger betydeligt fra de ydre.

De sterile hybrider med hhv. Bredbladet- og Smalbladet Mangeløv kan være svære at have med at gøre, men er intermediære og har dårligt udviklede sporer.

Udbredelse

: Den er almindelig i det meste af Danmark!
Bredbladet Mangeløv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Danner sporer juli-september. Mere eller mindre vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Mangeløv baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Mangeløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Mangeløv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Fugtig, skygget mesotrof til næringsrig bund i løv- og nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Søren Grøntved Christiansen har skrevet en interessant artikel i Urt om de skarpfinnede mangeløvarters oprindelse og hvordan man adskiller dem. Nogle er opstået som artshybrider af andre.

Christiansen, S.G.

1994 De "skarpfinnede" Mangeløv-arter - (Dryopteris spinulosa-komplekset)URT 18:2, 53-58

De senest indberettede arter i Naturbasen: