Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael  Winther
    Foto: Michael Winther
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: linda carina bruhn zobbe
    Foto: linda carina bruhn zobbe

Atlas

: Hjortetunge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Hjortetunge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Susanne Persson

Udbredelse

: Tidligere er den fundet flere steder på Sjælland og Møn. Nu kun i Vestjylland og på Tunø.
Hjortetunge - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Hjortetunge baseret på Naturbasens observationer:
Hjortetunge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hjortetunge - månedlig fordeling

Levested

: nordvendte kalkskrænter, på kalkbund i krat, på stendiger og mellem cementringe i brønde samt i en skakt

Trusler

: Omsætning af diger, opgravning og indsamling, sprøjtning mod ukrudt
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019
Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: