Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Murrude overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Murrude er indtil 15 cm. høj og løst tuedannende. Bladstilken er af længde med bladpladen, grøn og brunviolet mod basis. Bladpladen er trekantet til ægformet i omrids og dobbelt fjersnitdelt. Bladafsnittene er mat mørkegrønne og kileformet-ægformede og savtakkede i spidsen. Sporehushobene er ca. 2 mm. og med slør med frynset rand.
Murrude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan van Dijk

Variation

: Ingen af betydning inden for arten, men hybrider med andre arter i slægten forekommer.

Forveksling

: Den kan forveksles med andre sjældne arter i radeløvslægten:

Sort Radeløv (A. adiantum-nigrum) (kun på Bornholm) har flere gange fjersnitdelte, meget større, 10-35 cm. lange, glinsende, mørkegrønne, læderagtige blade med grønlig midtribbe.

Nordisk Radeløv har smalle, næsten trådformede bladafsnit.

Hybrid med Nordisk Radeløv er kendt. Den er nærmest intermediær i bladafsnittenes form.

Udbredelse

: Meget sjælden og totalfredet i Danmark. De fleste forekomster er på gammelt murværk, f.eks. Kronborg og Bastrup Slotsruin.
Murrude - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vintergrøn, kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Murrude baseret på Naturbasens observationer:
Murrude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Murrude - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Gamle borgmure, kirkegårdsmure, stengærder etc.

Trusler

: Reparationsarbejder og ombygning af dens voksesteder, sprøjtning af mure mod ukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: