Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels

Atlas

: Fjerbregne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bladene er 3 x fjersnitdelte og 30-140 cm lange. Planten fremtræder finløvet.

Væksten er tueformet. Bladstilken er ca. 1/3 af bladpladens længde, strågul med lysebrune skæl. Bladpladen har næsten ustilkede, jævnt tilspidsede primærafsnit. Bladenes sekundærafsnit er ret spidse, og bladnerven når ikke ud til randen. Sporehushobene ca. 1 mm lange, aflange og komma- eller ormeformede. Sporene mørkebrune med lister (mikroskop!).

Fjerbregne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Den kan forveksles med mangeløvarterne, men kendes let på de ormeformede sporehushobe (runde hos Mangeløv).

Den kan med lidt træning let spottes på det fine løv.

Udbredelse

: Almindelig, dog hist og her i Vest- og Nordjylland.
Fjerbregne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sporerne udvikles juli-september. Planten kan erkendes næsten hele vækstsæsonen, men er ikke delvis vintergrøn som nogle af mangeløvarterne.

Tidsmæssig fordeling

af Fjerbregne baseret på Naturbasens observationer:
Fjerbregne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fjerbregne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude. Karsporeplante med det sædvanlige generationsskifte: Bregneplante (2 n), sporer (n) forkim med æg og sædgemmer (n), hvorfra bregneplanten (2 n) spirer frem efter befrugtning af ægcellerne.

Levested

: Fugtig-muldet skovbund (kan dog også stå ret tørt), ikke for fugtige moser og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: