Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Tove Friis
    Foto: Tove Friis
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Tredelt Egebregne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tredelt Egebregne er indtil 40 cm høj, dog ofte lavere. Den har krybende jordstængel og er ikke tueformet.

Bladstilken er glinsende og brun.

Bladpladen er 2 x fjersnitdelt med 3 primærafsnit, der er omtrent lige store, så bladet fremtræder 3-delt.

Bladpladen er mere eller mindre horisontalt stillet, tynd, glat og lysegrøn.

Bladplade og stilk er kirtelløse.

Sporehushobene er runde og uden slør.

Tredelt Egebregne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Ingen af interesse for bestemmelsen.

Forveksling

: Tredelt Egebregne er karakteristisk og bør med sit tynde løv og tredelte blade ikke kunne forveksles med andre danske planter.

Kalk-Egebregne (Gymnocarpium robertianum) vokser i Skåne og Nordtyskland, og kan tænkes at blive fundet i Danmark. Den ligner 3-delt Egebregne meget, men har stivere løv, der er mat-grågrønt. Den har kirtler foroven på stilken og tæt kirtlet bladplade og udvikler kumarinduft ved knusning. Mindre skyggeelskende, på kalkholdig bund på klipper og skrænter.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i det meste af Danmark, dog ret sjælden i Vestjylland.
Tredelt Egebregne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den danner sporer juli-september.

Den visner ofte hen kort efter sporespredningen.

Tidsmæssig fordeling

af Tredelt Egebregne baseret på Naturbasens observationer:
Tredelt Egebregne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tredelt Egebregne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt.

Løvet visner ofte hen på vækstsæsonen.

Den er i reglen bestanddannende.

Formeringen følger den sædvanlige bregnebiologi med generationsskifte mellem bregneplanten (2N), der danner sporer (N kromosomer), som spirer til en forkim med æg- og sædgemmer, hvorfra en ny bregneplante (2N) vokser op efter befrugtning af en ægcelle.

Levested

: Skygget, gerne lidt fugtig, mager til mesotrof bund i gamle løvskove, på overdrev, ikke for våde moser etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Gräs & halvgräs i Nordeuropa (Richard Fitter, Alastair Fitter & Ann Farrer, Översättning: Anncatrin Hjernquist, red.: Margareta Söderberg, ISBN 91-34-50550-4) 1992.

De senest indberettede arter i Naturbasen: