Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth
  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen
  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen

Atlas

: Nordisk Radeløv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Nordisk Radeløv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Arleth

Udbredelse

: Nordisk Radeløv er meget sjælden i Danmark. Den er fundet flest gange på Nord- og Østbornholm, hvorfra den nu kendes fra 5 steder. Desuden er den fundet 1 sted på Falster og 2 steder i Nordjylland i 1991.
Nordisk Radeløv - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Nordisk Radeløv baseret på Naturbasens observationer:
Nordisk Radeløv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nordisk Radeløv - månedlig fordeling

Levested

: jordfyldte mellemrum i stendiger og i kllippesprækker.

Trusler

: Nedbrydning og genopbygning af diger, opgravning og indsamling, tilgroning
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

Miljøstyrelsen (Artsleksikon)

De senest indberettede arter i Naturbasen: