Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Henrik  Bøhmer
    Foto: Henrik Bøhmer

Kendetegn

: Længde 13-15 cm, vingefang 34-37 cm. Ligner meget Dværgryle og flere af de andre sjældne småryler. Den er en anelse større end Dværgryle, næbbet er generelt mere lige, har stump spids, er set forfra lidt spatelformet og virker meget kort (Dværgryles næb er generelt længere, mere spidst og ikke spatelformet). Hovedet er relativt større, rundere end Dværgryles, og bagpartiet kraftigere. Vingerne flugter med, eller rager svagt ud bag halen. Håndsvingfjersprojektionen er ubetydelig (2-3 håndsvingfjer bag tertiærerne).

Benene er sorte. Mellem tæernes basis en lille svømmehud, mest mellem yder- og midtertå (meget vanskeligt at se dog kan det lykkes, især da fuglen har for vane at stivne med den ene fod rejst; kun Alaskaryle har lignende svømmehud).

På dragtkarakterer alene kan adult ikke kendes fra Dværgryle, men ungfuglen er mere grå på rygsiden, har kun antydning af rødbrunt på fjerkanterne og der ses kun antydning af én hvid linje et V - på spidserne af skulderfjerene; den har desuden ikke de rødbrune farver på hovedet, som de fleste unge Dværgryler har. På helt tæt hold ses på skulderfjerene en ankerformet sort tegning, som når ud og deler den hvide fjerrand (Dværgryle har udelt hvid rand).

Overgangsdragten er tiltagende grå med sorte fjercentre.

. . .

Fouragerer foroverbøjet som andre småryler, men generelt mere sløv.

Stemmen er et godt kendetegn kaldet er et groft, rullende chreep, ofte med en ekstra, kort tone til sidst. Flere korte kald er lavere end Dværgryles. Lettende fugle kan udstøde et tretonet "tji-pi-lip".

Tager normalt fødeemner på overfladen; stikker ikke næbbet ned i substratet.

Tyknæbbet Dværgryle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Forveksling

: Dværgryle vigtige kendetegn over for Dværgryle er: 1: mangel på tydeligt hvide bånd på ryggen; 2: mørkere øredækfjer og isse; 3: lysere centre på tertiærer og vingedækfjer; 4: mørk, ankerformet tegning hen imod spidsen af fjerene på de to nederste rækker skulderfjer.

Rødhalset Ryle kendes fra denne på mørkere isse og mørkere øredækfjer.

Alaskaryle vanskeligst at kende fra Tyknæbbet Dværgryle; næbbet normalt lidt længere og svagt bøjet mod spidsen. Virker mere højbenet med tyngdepunktet meget længere fremme end Tyknæbbet Dværgryle.

Udbredelse

: Arten er en sjælden strejfgæst til V-Europa, Kanariske Øer og Azorerne fra N-Amerika.
Tyknæbbet Dværgryle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er i Danmark kun 2 godkendte fund af arten:

30.5-1.6-2005 1 2k, Sneum Forland, RB

8-11.9-2007 1 1k, Rødhus Strand, NJ

Træffes uden for yngletiden ved sand- og mudderflader, reservoirer samt ved mudrede søbredder.

Overvintrer i M- og S-Amerika.

Tidsmæssig fordeling

af Tyknæbbet Dværgryle baseret på Naturbasens observationer:
Tyknæbbet Dværgryle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tyknæbbet Dværgryle - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler på fugtig, græsklædt tundra.

Levested

: se under Biologi.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R 2000.

Fugle i Europa, v/Jonsson, Gyldendal 1994.

Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman m.fl., Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: