Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Vilhelm  Flyvbjerg
    Foto: Vilhelm Flyvbjerg

Kendetegn

: Længde 38-45 cm, vingefang 76-88 cm. En særpræget, lidt regnspoveagtig vadefugl. Sandfarvet, med stort hoved, stirrende, gult, høgeagtigt øje (giver associationer til et krybdyr) og gult næb med sort spids. Har kraftige, gule ben. Strube og bug er hvid.

Adult han har kraftigere sort indramning af vingens sorte felt end hun.

Juvenil mangler tydelig hvidlig øjenbrynsstribe. Vingebånd mindre tydelige end hos adult.

Har vibeagtig fouragerings- og flugtadfærd. I flugten skrutrygget, flyver med dybe vingeslag på lange, stive vinger. Går opret eller duknakket. Løber eller trykker når den skræmmes. Ved uro lægger den sig ofte ned og falder herved i et med baggrunden - det store, gule øje kan da være det man opdager fuglen på.

Triel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Erik Nissen

Forveksling

: Kan ikke rigtigt forveksles med nogen anden art.

Udbredelse

: Arten yngler i Europa, Nordafrika og Sydvestasien. I Europa er den udbredt i Mellem- og Sydeuropa, men den optræder pletvist i udbredelsesområdet. Den største europæiske bestand forekommer i Spanien.

Yngler på heder, sandede sletter og i halvørken. Opsøger marker og strandenge.

I tilbagegang i det meste af området.

Triel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er observeret et halvt hundrede individer i Danmark fra starten af 1900-tallet. Den er set i de fleste af årets måneder, men flest fugle er observeret i eftersommeren og det tidlige efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Triel baseret på Naturbasens observationer:
Triel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Triel - månedlig fordeling

Biologi

: Rede en udgravning på jorden. Der er 2 æg pr. kuld, og der lægges 1-2 kuld pr år.

Rugetid er på 24-26 dage, og ungetiden på 36-42 dage.

Lever af snegle, insekter og orme, men tager også mus, fugleunger og frøer.

Mest stemmeaktiv i tusmørke og om natten. Et spoveagtigt ky-lii, et skarpt hjejleagtigt fløjt, og flere strandskadeagtige kald.

Levested

: En meget sjælden gæst i Nordeuropa (inkl. Danmark).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beaman, Madge og Olsen: Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Gads forlag 1998.

Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R 1999.

Fuglefelthåndbogen, v/L.Gejl, Gyldendal 2013.

De senest indberettede arter i Naturbasen: